Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thetidepooler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 05:44 ΜΜ PST

Τόπος

La Jolla tidepools (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christrent

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Περιγραφή

Very small, about 8mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliabohemian

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 02:43 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanarama3

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 04:22 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilangortena

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 09:16 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helgeweissig

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 11:17 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helgeweissig

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 11:56 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annieyu

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 09:33 ΠΜ PDT

Τόπος

Point Loma (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annieyu

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 11:19 ΠΜ PDT

Τόπος

Point Loma (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annieyu

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 09:28 ΠΜ PDT

Τόπος

Point Loma (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)

Παρατηρητής

skatingflamingo

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 03:04 ΜΜ PDT

Περιγραφή

-0.8 ft low tide

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 09:30 ΠΜ UTC

Τόπος

Morro Bay, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 09:32 ΠΜ UTC

Τόπος

Morro Bay, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigahoover

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022 03:05 ΜΜ PST

Περιγραφή

Bulla gouldiana was located on a shell mound over a substrate of sand and silt at a depth of 30 feet. Length was 2 cm. Water temperature was 54 degrees F.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amutti

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2021 02:37 ΜΜ PST

Περιγραφή

With a shark embryo still inside the egg case

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maianguyen

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2022 09:32 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Probably the biggest one I’ve ever seen! ~10 cm while crawling around

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliabohemian

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 02:27 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 02:05 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2022 01:26 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amidzooids

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 05:00 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Tide pool at -0.1'.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2022 01:00 ΜΜ PDT

Περιγραφή

About 3ft long. Photos are from exports from a video, so not great, but what an incredible sighting!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amidzooids

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 05:00 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Tide pool at -0.1'.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amidzooids

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 05:45 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Tide pool at -0.1'.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2022 01:45 ΜΜ PST