Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alenilson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2024 10:07 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thiago_zanetti

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2024 08:52 ΠΜ -03

Τόπος

Santa Rita, PB, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matheus325

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 06:07 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josegranizo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2023 07:06 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 04:57 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χελώνα Καρέττα (Caretta caretta)

Παρατηρητής

glyall

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Bridled tern on back

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredericosonntag

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 04:04 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agustinbene

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 11:42 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredericosonntag

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 07:32 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alenilson

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 09:30 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alenilson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2022 06:48 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrohenriquetunes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2021 12:03 ΜΜ -03

Περιγραφή

Parasitado por Eutrombicula alfreddugesi

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alenilson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 12:23 ΜΜ -03

Περιγραφή

Os ovos foram colocados aqui por sorte, daí criei pois alguns amigos informaram que não havia conhecimento sobre a lagarta dessa espécie.

Planta hospedeira: Velame-da-caatinga (Croton heliotropiifolius)
Postura dos ovos: 10/08/2021
Eclosão dos ovos: 19/08/2021
1º indivíduo empupou: 20/09/2021
1º indivíduo emergiu: 26/10/2021

Da postura até a eclosão: 9 dias.
Da eclosão até empupar: 32 dias.
Da pupa até emergir: 36 dias.
Ciclo completo: 77 dias.

The eggs were placed here by luck so I created them because some friends reported that there was no knowledge about the caterpillar of this species.

Host plant: Velame-da-caatinga (Croton heliotropiifolius)
Egg laying: 08/10/2021
Egg hatching: 19/08/2021
1st individual puffed up: 20/09/2021
1st individual emerged: 26/10/2021

From laying to hatching: 9 days.
From hatching to puffy: 32 days.
From pupa to emergence: 36 days.
Complete cycle: 77 days.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alenilson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 10:30 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alenilson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 07:43 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alenilson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 10:03 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alenilson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 11:32 ΜΜ -03

Περιγραφή

Sempre uma alegria acompanhar os estágios da vida dessas pequenas.

Planta hospedeira: Pitomba (Talisia esculenta)
Nasceu no dia: ...
Chegou no dia: 20/08/2021
Empulpou no dia: 23/08/2021
Nasceu no dia: 03/09/2021

Da chegada até empupar foram 3 dias com 11 dias até o nascimento.

Always a joy to follow the stages of life of these little ones.

Host plant: Pitomba (Talisia esculenta)
Born on the day: ...
Arrived on: 20/08/2021
Pushed on the day: 23/08/2021
Born on: 03/09/2021

From arrival to pulp it was 03 days with 11 days until birth.