Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικρή Καστανομυωτίδα (Myotis lucifugus)

Παρατηρητής

asherwarkentin

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xulescu_g

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 02:54 ΜΜ EEST

Τόπος

Sanpetru, Romania (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 09:10 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungikingdomqc

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Québec, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

On dead conifer wood

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustin777

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 10:56 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustin777

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 01:24 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrenoel1

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023 02:55 ΜΜ EDT