Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 12:45 ΜΜ SAST

Τόπος

Zeekoevlei Area (Google, OSM)

Περιγραφή

Vagrant species in the Western Cape
PBP has small black blotch in front of the eye, pinkish mandibular pouch (not yellow as GWP) and smaller, whiter area of facial skin. In flight much less contrast between underwing coverts and dark grey flight feathers are visible, with grey upper wing coverts (not white) and dark grey primaries (not black). Tail grey, not white.
An image showing both Pelican species is included for comparison.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daryldbs

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2021 10:40 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 01:46 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 06:32 ΜΜ SAST

Περιγραφή

A couple of otters feeding in a little inlet at Olifantsbos provided a rich reward for iNatting actvities during the City Nature Challenge 2019
Video here: https://youtu.be/0BmSevhiQQk

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2018 07:46 ΠΜ SAST