Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidsando

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 01:34 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 09:29 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrian2370

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 09:47 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lachlancopeland

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2011 06:16 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiaberro

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2024 10:56 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jarah

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 01:14 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xanthosia

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 10:34 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamiekeenan

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 12:29 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polyscias099

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2024 11:56 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

H. annularis ms

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2016 02:50 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninakerr01

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 02:22 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

onetapir

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 12:45 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wazzza

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2022 04:54 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelcincotta

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2012 03:41 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliap

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 01:06 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2018 10:30 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

I can't work out which species this might be at 1100m elevation

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennyghct

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 12:08 ΜΜ AEST

Περιγραφή

This Hibbertia is new to me. Growing on rock outcrop, approx 60cm high (or more) and very green (not grey). Leaves pointed (not rounded). Using ALA, other Hibbertia recorded nearby apart from the common obtusifolia are H virgata, sericea, fasciculata, diffus, riparia & acicularis but I can't match it with any of these.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2022 01:23 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackiemiles

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 08:56 ΠΜ AEST

Περιγραφή

One of those narrow-leaved HIbbertias that used to be lumped in with H. riparia. This keyed out readily to H. dispar, with one stamen on one side of the 2 hairy carpels and 3-4 on the other side.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackiemiles

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 08:50 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Found in a coastal heath monitoring plot on Endeavour Moor and identified as H. dispar by the 2 hairy carpels with 7 stamens on one side and 1 on the other. One of several entities in NSW far south coast heaths formerly lumped under H. riparia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackiemiles

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 09:26 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Found in a coastal heath monitoring plot on Endeavour Moor with H. dispar which had 2 hairy carpels with 7 stamens on one side and 1 on the other. This plant had 3 hairy carpels with 7 stamens on one side and 3 on the other, long simple and stellate hairs on the calyx, leaves and stems, leaves about 5x1mm with the underside completely obscured by the revolute margins and plump midrib. One of several entities in NSW far south coast heaths formerly lumped under H. riparia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lachlancopeland

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2004 01:35 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johneichler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2008 12:42 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Hibbertia hermanniifolia recondita in VicFlora. @reiner, @thebeachcomber, neither species nor subspecies names come up in 'search external name providers'. would you please add.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karenretra

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 12:17 ΜΜ AEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karenretra

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 01:32 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shibui

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2020 09:15 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shibui

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2020 04:08 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karenretra

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2020 04:32 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Many of these plants in this reserve now flowering well, where just a few days ago, only the odd flower was open.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlinc87

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2020 06:43 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Early flowering

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karenretra

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2019 04:05 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karenretra

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2019 12:54 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brad148

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2019 03:54 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlinc87

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2019 02:56 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suecee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2020 10:01 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yatesy

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 04:45 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soup-eater

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 03:17 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sapphfire

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2024 12:09 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sfrank1002

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 01:35 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polyscias099

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2024 01:52 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

H. annularis ms @thammer

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polyscias099

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2024 03:04 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xanthosia

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2024 09:19 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xanthosia

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2024 09:46 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

w_david

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 10:58 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

w_david

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 03:32 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hollyprice92

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 03:01 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackiemiles

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2008 02:23 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Location is approximate; pulled off motorway at Mt White for a bit of photography.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianadavey

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2021 02:30 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020 04:49 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Hibbertia fasciculata : Wardell

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilkiea_leaks

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 04:09 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ko1988

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 10:44 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Found on Mount Bippo Penbean track

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sam_michael49

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 11:29 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2024 12:03 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callan_alexander

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 02:41 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinbennett

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 02:26 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faunabytes

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogstanden

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 10:49 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wingspanner

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 03:01 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cpye3381

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 12:06 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecsurhes

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 12:02 ΜΜ AEST

Περιγραφή

On sandstone ridge in heath

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cassie_w

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 09:44 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timothy_merv

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023 02:14 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beccamb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 10:01 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2014 09:55 ΠΜ AEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plaintiger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 04:04 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rikef

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2023 11:50 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebeachcomber

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 01:46 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebeachcomber

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 01:29 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gtaseski

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2019 11:33 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebeachcomber

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2019 01:04 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebeachcomber

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2020 12:56 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebeachcomber

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2020 11:42 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebeachcomber

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2020 11:59 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebeachcomber

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2020 12:29 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh3lli3

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 12:36 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lozzaaaaa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 02:19 ΜΜ AEST

Τόπος

Mundamia, NSW, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bethaniedurham3

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 02:26 ΜΜ AEST

Τόπος

Mundamia, NSW, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stewart_needham

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2022 10:38 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megan_powell

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 11:17 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebeachcomber

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2020 10:04 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sally266

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2020 10:45 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flipperg

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2020 04:05 ΜΜ +11

Περιγραφή

not familiar with this one

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duketogo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2017 02:28 ΜΜ +11

Τόπος

Northern Beaches (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aljparr

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 12:52 ΜΜ AEST

Τόπος

Indonesia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2022 08:58 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oqt

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 12:37 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xanthosia

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2024 08:02 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xanthosia

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2024 04:34 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xanthosia

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2024 04:43 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quinkin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 07:06 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Hibbertia Little Plain

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quinkin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 08:14 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Hibbertia large-leaved Banyabba

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nyoni-pete

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2010 02:11 ΜΜ AEST

Περιγραφή

5508 QNC Easter excursion. Camera did not have GPS so exact location in uncertain but within Durikai State Forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamsin11

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2021 11:16 ΠΜ AEST

Τόπος

Biggenden, QLD, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Tiny flower

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthur_chapman

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 07:14 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Hibbertia at Isla Gorge, Queensland, Australia. July 2022.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbiocons

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 08:56 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ollie_ocean

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 05:09 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cinclosoma

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donna391

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 02:47 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hortje

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2015 07:55 ΠΜ AWST

Περιγραφή

Growing in sandy area south of Victoria Rock.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

overlander

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 10:45 ΠΜ AWST

Περιγραφή

Plant 60 cm high; leaves up to 16 mm long; flower 21 mm in diameter.