Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaheerasgard

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 08:55 ΜΜ PKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρωκτικά (Τάξη Rodentia)

Παρατηρητής

lynnharper

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 01:18 ΜΜ EDT

Τόπος

Granby, MA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Teeth in what was probably coyote scat.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλεπωσκίουρος (Sciurus niger)

Παρατηρητής

mybarr25

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2022 11:48 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλεπωσκίουρος (Sciurus niger)

Παρατηρητής

rileypollom

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2022 12:25 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickdunham

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 01:50 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κύων (Γένος Canis)

Παρατηρητής

rebekahpersad

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2020 03:28 ΜΜ EDT

Τόπος

Toronto Islands (Google, OSM)

Περιγραφή

Washed up on the toronto islands beach

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλεπωσκίουρος (Sciurus niger)

Παρατηρητής

petalmist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2019 04:12 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερμίνα (Mustela erminea)

Παρατηρητής

tbjwildlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2019 09:31 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hisihara

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2018 01:46 ΜΜ EDT

Περιγραφή

13 Marine Invertebrate

Scientific Name: Mya arenaria

Common Name: Soft Shell Clam

Location Found: Shell found on high energy rocky beach at Windmill Point in Hull, MA

Habitat Types: intertidal and subtidal; in mud/sandy mud (Martinez, A. J. (1994). Marine Life of the North Atlantic Canada to Cape May. Locust Valley, NY: Aqua Quest)

Physical Description: shell is white/pale grey when alive, small- can hold in hand (Martinez, A. J. (1994). Marine Life of the North Atlantic Canada to Cape May. Locust Valley, NY: Aqua Quest)

Fun Fact: softshell clams and littleneck clams are the same species, name is based on size of clam (Barchers, Suzanne I.; Marden, Patricia C. (1999). Cooking up U.S. history: recipes and research to share with children. Libraries Unlimited. p. 86. ISBN 978-1-56308-682-3. Retrieved April 23, 2009.)