Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildcarrot

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2018 02:06 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2018 04:35 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2016

Περιγραφή

This incredible looking moth is bound to be recognized by some of you, but I've not seen it before, and looking through the Peterson book on Eastern moths I'm not finding it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2016

Περιγραφή

Today was the Texas Pollinator BioBlitz at Tandy Hills -- only ran into a few folks, but it's all good -- I still had a blast with those that did come along! Hopefully they learned a little bit about the importance of pollinators. :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2014

Περιγραφή

We had a great day for this species and probably saw a dozen or more. They are powerful and large predators. Image 1 shows a male hovering briefly near a female. The male was following the female around and when she would perch he would hover nearby and attempt to mate, but she would take off. Finally she landed near me and I focused on her and the male hovered briefly and I got one shot before they took off again.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

briangooding

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2007 10:27 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Male Pachydiplax longipennis being eaten by Opheodrys aestivus

Like a lot of these predation shots I heard the irregular beat of frantic, chafing wings before locating the scene.

I was taken aback when I first realized what was happening. That quickly wore off though and I was on the ground trying to get as close as possible without disrupting or having any meaningful influence on the situation.

Two great predators. In the end the dasher broke free and clumsily flew off (though he was lucky there were birds looking for an easy catch). I can't say for sure whether or not I played any part in the snake not succeeding in this struggle. If it were venomous I think (though I don't know if venomous snakes spend their venom on dragonflies or if they specialize in more protein-rich options) the dasher would've been done for.

But, the snake maneuvering his jaws to clamp down on the dragonfly gave some room for escape--especially since his jaws were over the thorax and wings, which were already beating trying to escape.

Ετικέτες