Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

texaskingbird

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2021 09:45 ΠΜ CST

Περιγραφή

the black bird on the left. Almost the same size as the Snowy Egret on the right. A Double-crested Cororants would be 50% larger.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dot024

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2018 10:39 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rowdius

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2014 08:06 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dtoth

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2015

Τόπος

Towpath trail (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dtoth

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2017