Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastiandoak

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2020 02:26 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mason_s

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 12:24 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2023 03:29 ΜΜ PST

Περιγραφή

Found on a piece of well decayed tan oak log.

Micrograph shows pileipellis with corkscrew cystidia, spores and a basidium 1000x.

Cheilocystidia fusiform.

Spores from the cap / gills measure:

(8.5) 8.6 - 10 (10.4) × (2.9) 3 - 3.3 (3.4) µm
Q = (2.8) 2.82 - 3.29 (3.3) ; N = 12
Me = 9.4 × 3.1 µm ; Qe = 3