Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρόπαπια (Aix sponsa)

Παρατηρητής

tngardener

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

tngardener

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Lil joke, but bonus points if anyone can figure out the avian friend who left this.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tngardener

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tngardener

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tngardener

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tngardener

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tngardener

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tngardener

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcouncil

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2019 09:22 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcouncil

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 05:44 PM CDT

Περιγραφή

I'll try to get a better handle when I can get to a computer. Metallic and reflective back.