Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2010 11:14 ΠΜ MSD

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2020 01:08 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 04:50 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexey_p

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 10:33 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexey_p

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 09:47 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

katherin007

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 07:35 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hapugin88

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 01:15 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexey_p

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 10:39 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 12:41 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lyubov_semerikova

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2023 12:17 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ledum

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2017 10:23 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serycherny

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 10:27 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ledum

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 11:00 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ledum

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 11:56 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ledum

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 01:49 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apseregin

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 03:32 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexey_p

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 01:44 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yazykov_mv

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 06:30 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariyaushakova

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 03:48 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisopavlik

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023 12:56 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ledum

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2020 02:08 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serycherny

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 10:48 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariyaushakova

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 03:16 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 04:23 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergeydrozdov

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 11:54 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 12:04 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexey_p

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 09:54 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 12:20 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Λαγόποδας (Lagopus lagopus)

Παρατηρητής

mikhail_mukhortov

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2015 08:58 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ledum

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 08:01 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ledum

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2023 11:08 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2023 09:33 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serg_okrug_nn

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2017 10:58 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beerolha

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 12:16 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 10:10 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιναρία (Γένος Linaria)

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2023 09:37 ΠΜ MSK

Περιγραφή

?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2023 09:35 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shukov

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2023 08:19 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xx_444

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beerolha

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 11:51 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 07:56 ΜΜ MSK

Περιγραφή

Высотой 35-45см

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 11:57 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pelagicgraf

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 04:35 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexey_p

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Nizhegorod, RU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 12:42 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serycherny

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 02:45 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2010 04:05 ΜΜ MSD

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2010 09:26 ΠΜ MSD

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοφτελιά (Ulmus glabra)

Παρατηρητής

sershey

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2019 11:28 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοφτελιά (Ulmus glabra)

Παρατηρητής

melkotof

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2019 11:27 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοφτελιά (Ulmus glabra)

Παρατηρητής

bestofthebest

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2019 03:29 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοφτελιά (Ulmus glabra)

Παρατηρητής

beerolha

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2019 01:43 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φτελιά (Γένος Ulmus)

Παρατηρητής

natalya_mironova543

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2020 03:17 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2020 05:43 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ledum

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 12:49 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yazykov_mv

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2019 07:41 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρωσικό Ντεσμάν (Desmana moschata)

Παρατηρητής

yazykov_mv

Ημερομηνία

Αύγουστος 2005

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Nizhegorod, RU (Google, OSM)

Περιγραφή

Very shabby.
On the old oak tree

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 05:00 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2020 04:37 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 12:33 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 11:35 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shukov

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 06:10 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2020 08:00 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Ιούλιος 2010

Τόπος

Nizhegorod, RU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Ιούνιος 2012

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλκυόνη (Alcedo atthis)

Παρατηρητής

sharapova

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 04:24 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υφάντρα (Remiz pendulinus)

Παρατηρητής

g_kolotin

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 06:51 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 05:42 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shukov

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2019 07:26 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 08:02 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

intotheokavango

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2015 07:46 ΠΜ SAST

Περιγραφή

This observation was made as part of the Okavango Wilderness Project, a 9-year endeavour to measure the heartbeat of the Okavango Delta. For more information, visit http://intotheokavango.org

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλκυόνη (Alcedo atthis)

Παρατηρητής

svetlana_larina

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Nizhegorod, RU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanmazaev

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 03:56 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shukov

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 02:20 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergeydrozdov

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 12:11 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Ιούνιος 2012

Τόπος

Nizhegorod, RU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 06:13 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shukov

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2019 11:42 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nk2305

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 10:02 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nk2305

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 03:27 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαμνοϊτιά (Salix aurita)

Παρατηρητής

nk2305

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 12:54 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nk2305

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2021 10:26 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nk2305

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2021 10:25 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2010 09:55 ΠΜ MSD

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντρογέρακο (Falco subbuteo)

Παρατηρητής

g_kolotin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 01:50 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

Παρατηρητής

kaleksa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 04:04 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 06:07 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 06:48 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2010 09:55 ΠΜ MSD

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπποφαές Το Ραμνοειδές (Hippophae rhamnoides)

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 04:29 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 07:38 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 10:54 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 11:03 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 11:28 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 09:42 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 07:46 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 07:48 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 07:42 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 06:12 ΜΜ MSK