Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pagophila

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 11:30 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel3363

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Derbis along the susquehanna river

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karenbeall

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2023 12:36 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moverbeck

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 12:46 ΜΜ EDT

Τόπος

Benton (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmh028

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 12:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chopps34

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 09:05 ΠΜ EDT