Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liujimfood

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2018 08:50 ΠΜ CDT

Τόπος

台灣高雄市 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liujimfood

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2018 08:58 ΠΜ CDT

Τόπος

台灣高雄市 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liujimfood

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2018 09:22 ΠΜ CDT

Τόπος

台灣高雄市 (Google, OSM)

Περιγραφή

Acisoma panorpoides panorpoides

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liujimfood

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2018 09:06 ΠΜ CDT

Τόπος

台灣高雄市 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liujimfood

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2018 09:13 ΠΜ CDT

Τόπος

台灣高雄市 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liujimfood

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2018 09:20 ΠΜ CDT

Τόπος

台灣高雄市 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crazyeleven2001

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aru

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2018 06:47 ΠΜ CST

Τόπος

台灣台北 (Google, OSM)

Περιγραφή

粗鉤春蜓 / 小团扇春蜓 (中)
Ictinogomphus rapax (Rambur, 1842)
Common Clubtail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aru

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2018 07:08 ΠΜ CST

Τόπος

台灣台北 (Google, OSM)

Περιγραφή

紅腹細蟌 / 翠胸黃蟌琉球亞種 (中) /
琉球橘黃蟌(港)

Ceriagrion auranticum ryukyuanum Asahina, 1967

Orange-tailed Sprite

キイトトンボ属
リュウキュウベニイトトンボ 琉球紅糸蜻蛉

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skyina

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2018 03:40 ΜΜ CDT