Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernando_oliverio

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Cuba (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swampster

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2024 12:41 ΜΜ EDT

Τόπος

Athens, GA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Note the termite wings sticking out of its beak. Termite observation here: https://www.inaturalist.org/observations/213196758.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yan_tonz

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Québec, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akleiner

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 08:09 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertloerzel

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 10:31 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natethokle

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 09:08 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bert_filemyr

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 10:21 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kingmush

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 08:40 ΠΜ EDT

Περιγραφή

OWP Audubon Survey March 2022

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debdanbryant

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2024 08:51 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjmatheson

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2024 12:52 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

airalily

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 03:08 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rsnyder11

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samzhang

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2024 05:01 ΜΜ EST

Περιγραφή

Same individual as the taxon cover photo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djgphotographics

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 06:31 ΜΜ EDT

Τόπος

Maryland, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdevans7

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Could be a gallinule or coot?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raul_pommer

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Περιγραφή

Primeiro e importante registro dessa espécie para Rondônia. Esse registro revela o problema do impacto dos gatos na fauna silvestre. A tarde, meu irmão me chamou avisando que meu gato havia pego um passarinho. Fui correndo lá tentar salva-lo, e para minha surpresa, se tratava de um N. erythrops. Infelizmente, já estava morto. Minha casa fica em área urbana, e meus gatos não têm acesso a rua. De alguma forma, essa ave foi parar ali. Suponho que possa ter vindo do vizinho que possui um terreno baldio. A ave será destinada à coleção zoológica da universidade e um artigo será escrito.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeycerw

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 01:14 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

t124d3

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 01:41 ΜΜ PST

Περιγραφή

The Prey

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shinesadie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Just after dark

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ken_mateik

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2015 09:06 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Shore crab caught by Ridgway's Rail parent and being "torn apart" to feed to two little black chicks.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcsilver

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2024 03:18 ΜΜ EST

Τόπος

Galloway, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Hawk--a Cooper's or possibly Sharp-shinned subdued this rail before emerging and flying off with it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyto19

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Caught by a Great Egret!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

mreynolds

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2024 09:56 ΠΜ CST

Περιγραφή

Loggerhead shrike eating a mourning dove. I observed the shrike perched on a wire above the carcass and swoop down to pick and tug at. I don’t know if the shrike killed the dove or if it just took advantage of the situation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Κουνάβι (Martes americana)

Παρατηρητής

swampster

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Περιγραφή

If you look at the last photo closely, you can see a second marten sticking its head out of a burrow.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοντόουρη Νυφίτσα (Mustela richardsonii)

Παρατηρητής

swampster

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Περιγραφή

Chewing on a frozen deer carcass.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shlomi_levi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 11:56 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliandbrice

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 12:00 ΜΜ EDT

Περιγραφή

So sweet!!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bethpolvino

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2016 03:35 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Νερόκοτα (Gallinula galeata)

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 03:15 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tortugaverde

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 10:51 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whitemudwayne

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 09:40 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Juvenile.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashleybosarge

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 05:55 ΜΜ CDT

Περιγραφή

On left

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sooji

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 11:03 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On wild senna

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slackerelf

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023 11:36 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόλαιμη Πάρουλα (Setophaga dominica)

Παρατηρητής

swampster

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2023 08:59 ΠΜ EST

Περιγραφή

Two males fighting. The one pinned in the first photo eventually freed itself and pinned the other in turn.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debbie2

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 12:31 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aoibheviola

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 01:29 ΜΜ CDT

Τόπος

Meenon, WI, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thekarp

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 07:29 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kolibri-sunshine

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2019 01:27 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yan_tonz

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 11:00 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίτρινη Πάρουλα (Setophaga petechia)

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 02:44 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

accipitergentilis

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 07:20 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gherritz

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2023 08:02 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόκυκνος (Cygnus columbianus)

Παρατηρητής

skottfreee

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2023 01:17 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinayak

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 12:24 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmole

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 03:28 ΜΜ HST

Περιγραφή

Building a nest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henicorhina

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 01:18 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Νερόκοτα (Gallinula galeata)

Παρατηρητής

mamabird1111

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2020 04:34 ΜΜ EST

Περιγραφή

leucistic

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

inkadillo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023

Περιγραφή

Red-tailed Hawk with American Coot

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanparr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanparr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swampster

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 07:27 ΠΜ EDT

Περιγραφή

I found some tiny woven structures in the branching of a Rosy Camphorweed plant. There were ants in and around them.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασποσκαλίδρα (Calidris alpina)

Παρατηρητής

swampster

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2022 10:36 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sammakler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 08:52 ΠΜ EDT

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Νερόκοτα (Gallinula galeata)

Παρατηρητής

kaipro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christine123

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 01:10 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On Ash

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natthaphat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2017

Τόπος

Thailand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bill_sheehan

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 11:16 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Junín, PE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορτυκομάνα (Crex crex)

Παρατηρητής

cfmspencer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2017 02:31 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cfmspencer

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukjonis

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Lithuania (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Φαλαρίδα (Fulica americana)

Παρατηρητής

wintereater

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 01:23 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wsweet321

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Actual photos to come

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bill_sheehan

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 09:08 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On Quercus falcata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

audreyelizabeth

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 04:04 ΜΜ MDT

Περιγραφή

I think this is a very young Sora, but I couldn't find many reference photos to verify with. It was playing in the same area as the adult Sora.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skrentnyjeff

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

FINALLY!

Though the BRM may have wanted to keep reports of these two birds from we plebian birders, they did not manage to supress the information on this Black Rail observation, this time.

Beau Schaefer posted about hearing a kiki deer-ing Black Rail Tuesday, May 17, 2022, at 1145am, from IBSP. Rather immediately, it was heard by others who could get to the location. Then in the afternoon, it was reported that there were actually two Black Rails on site, doing competing songs.

I went up on Wednesday from 150pm to 330pm, but no luck. At 4pm, others again heard at least one Black Rail in the same location, but I think they only heard the grunting call, though I believe they saw at least one of the rails too.

This morning one Black Rail was again heard between 945-1045am. As soon as I was done with my COS LaBagh bird walk, I decided to head up to Lake County. I arrived at 1145am, and I got to the location at 1150am. I found one birder already there, and walked in with another. They each left. I had decided I was staying until I heard these rails or died trying, LOL. I sat down and started listening. Carefully.

At 129pm, I heard the low grunting of one Black Rail, the same "call" that can be heard on "All About Birds" recording #3 as of today. Very unsatisfying, but it was clear and undeniable. I wanted to hear the song of the Black Rail. I also wanted to get a recording to prove the encounter.

Just before 2pm, a Black Rail began kiki deer-ing and grunting from the north side of the levee/path. After about 2 minutes of it singing and calling about 3 feet from the levee in or near some shrubs at a wet ditch edge, another Black Rail began calling directly behind me, across the levee from the first bird in the wet ditch there.

I noted birder AS walking up, and frantically waved him over, but both rails stopped singing. But in about 2 minutes, after some brief hellos, the bird south of the levee began singing again, loudly and quite clearly. We were both quite glad of the encounter, and this is a recording of that second singing episode.

Both AS and I looked hard to see the bird, but not only did we not see it, I didn't even see any grass move, even though the bird was likely no more than 3 feet away from me, and was moving to the East, slowly, but unmistakeable based on the location of where the song was coming from.

I will admit, the two hour wait was tough, but what a wonderful encounter. No playback was used, and thus far it seems that everyone has been pretty great about just listening and dealing with their fate. Are these two males? Are there females here too? We can only hope.

Nice testament to Brad Semel and his team for the resotration work that has been done here to rehabilitate this habitat. In addition to these rails, I had at least 5 Virginia Rails, one Sora and for sure one Least Bittern, and maybe two.

This is Lake County species #273 for me, and Illinois bird #386. Very pleased to finally add this to my Illinois bird list. Now to get it in Cook.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kingmush

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 05:08 ΜΜ EDT

Περιγραφή

prey. I have never seen a RSHA eat a gallinule before!

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickajacket

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2022 12:05 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

batfalcon2

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 02:51 ΜΜ UTC

Τόπος

Quincy, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swampster

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris_rorabaugh

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2022 05:36 ΜΜ EST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bluegoosecindy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2022 07:45 ΠΜ EST

Περιγραφή

Totally unexpected!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connorcochrane

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Being Eaten by a GREG

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικρή Σταχτόπαπια (Aythya affinis)

Παρατηρητής

jmaley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 01:30 ΜΜ PST

Περιγραφή

Greater Scaup uploaded as a separate observation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swampster

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2021 09:59 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfine

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sami41

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2021 05:03 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cathybester

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 04:35 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cathybester

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 02:22 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattblaze7

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 03:09 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anttanager

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2019 07:22 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anttanager

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2019 08:27 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anttanager

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2019 08:17 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

supertiger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eframgoldberg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2013 05:25 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cathybester

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 06:04 ΜΜ HST

Περιγραφή

adults with two chicks!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgates326

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 11:25 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thrashedout

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 07:58 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle_paul

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonya_owens

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen220

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 08:03 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinaparadis

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edith-mackenzie

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 10:29 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bettys-garden

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2019 03:20 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rickbarricklow

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 02:19 ΜΜ EDT

Περιγραφή

The adult

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vantruan

Ημερομηνία

Μάιος 16, 1976

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swampster

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardhall

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2021 05:19 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbyks

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2021 03:31 ΜΜ EST

Περιγραφή

Clapper Rail being eaten by Red-tailed Hawk

Ετικέτες