Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cinclosoma

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deeqld

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 11:09 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

cinclosoma

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Περιγραφή

I think.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beetleinashoe

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 03:08 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samigraceday

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 06:05 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhytiphora

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2022 09:09 ΠΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 05:27 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Also photographed yesterday perhaps

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clairli

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2022 12:40 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2022 08:21 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dreamtime-nature-photography

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2019 01:20 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cootaame

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 08:29 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jailybyk

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 01:39 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cinclosoma

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 11:23 ΠΜ AEST

Περιγραφή

??

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cinclosoma

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 01:20 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2018 08:45 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ngaruru

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2019 09:07 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Found inside the house so not even sure its an orbweaver. It didn't seem very happy.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shineybeetleman

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2019 02:05 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Sighting and photos (c) shineybeetleman.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

triciastewart

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 11:12 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul2george

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 11:31 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

mmpro

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eamw

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2017 05:00 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

Sorry for poor quality image ,I only uploaded it as it shows the male as well

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anthonypaul

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2017 02:44 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliegraham173

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

almitra

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2021 12:25 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

questagame

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2018

Περιγραφή

Sighting and photos (c) entropyandroar.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andill

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 02:54 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Atkinson's Bird-dropping Spider

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jb2602

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2018 06:04 ΠΜ AEST

Τόπος

Ainslie, ACT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 02:23 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2018 11:37 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2014

Περιγραφή

Unid female Celaenia spider

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 12:26 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2020 10:44 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliasfta

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2021 01:39 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2021 10:36 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2019 01:31 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2019 10:59 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2019 10:31 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsatler

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2017 11:50 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simongrove

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2017 03:45 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Spider Arkys species, Pipeline Track above Neika, Tasmania, February 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

w_martin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2018 06:28 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

questagame

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Sighting and photos (c) penelope.
Field Notes - A triangular spider on a shrub close to the ground in bushland in Redland Bay. Spotted mid-morning.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donnamareetomkinson

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2019

Περιγραφή

Comment on the fbook spider group was it's Arkys (possibly new species) ID'd by Robert Whyte and
Identified as Arkys on Bowerbird by Ken Walker

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roserobin

Ημερομηνία

Μάρτιος 2018

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Spider, Arkys?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2018

Περιγραφή

Arkys dilatatus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muddles

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2018

Περιγραφή

Triangle spider

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2019 04:49 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Arkys tuberculatus : Wilson NR Lismore

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeannie_bartram

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2018 01:58 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Arkys tuberculatus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2019 07:55 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2019 11:16 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliegraham173

Ημερομηνία

Μάρτιος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geoffboyes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2019 08:36 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2019 06:07 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2020 01:12 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tleitch

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2020 11:02 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Possibly A. alticephala but this one doesn't have a prominent large knob in the centre of its back as most other specimens do, and its eyes also look smaller and closer together. On Hemp Bush regrowing after March 2019 bushfire.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2020 02:05 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Killed by Gibellula sp fungus. See observation https://www.inaturalist.org/observations/45474186

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marietarrant

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2008 03:12 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2020 04:49 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Arkys dilatatus : JDP

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2021 09:38 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anthonypaul

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimbobo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2021 05:38 ΠΜ +11

Περιγραφή

Interesting juvenile specimen. Found on corn.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simongrove

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2020 03:21 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Spider, Cape Hauy, Tasmania, November 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2021 12:30 ΠΜ +11

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrileeharris

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2021 09:39 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

found during the day, resting beneath a eucalypt leaf (photo 4)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjennion

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2019 01:55 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vuk

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2010 10:47 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rozkidd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2019 03:04 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iandb

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2020 10:43 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

christina_e

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2020 08:05 ΠΜ +11

Περιγραφή

??

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

laz

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2018

Περιγραφή

Unid male Crab spider

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2018 02:43 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2018 11:00 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hortje

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2016

Περιγραφή

Crab spider F and M
Identified as Diaea cruentata on Bowerbird by Liz O'Donnell: "Also known as Australomisdia cruentata. See http://www.arachne.org.au/01_cms/details.asp?ID=2083"

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2015

Περιγραφή

Small Spider (?Xysticus sp)
Identified as Thomisidae on Bowerbird by Liz O'Donnell: "This is Australomisdia cruentata, the blood spattered Diaea. (The genus name is not recognised by Bowerbird so I have just entered the family name.) Apparently "This spider is wrongly identified on page 105 of Mascord's 1980 book Spiders of Australia, as Xysticus bilimbatus" - see http://www.arachne.org.au/01_cms/details.asp?ID=2083"

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roserobin

Ημερομηνία

Μάρτιος 2018

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Spider, Crab, Hedana

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliap

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2019 06:31 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethmostigmus

Ημερομηνία

Αύγουστος 2017

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andill

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2019

Τόπος

Tasmania, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Genus Plebs

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2020 10:30 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2020 04:55 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020 04:18 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

gmgoods

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2018 01:31 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ngaruru

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2020 08:02 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Super cute. not sure whether its her eggs on the leaf she was on?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corunastylis

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2020 12:57 ΜΜ AEDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vuk

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2013 06:33 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

malcorn

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2020 10:39 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

triciastewart

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 12:42 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2020 02:56 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2020 02:28 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caliologist

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 11:35 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swainsona1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2020 05:13 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Spider catching a wasp

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2020 10:43 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2020 05:20 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 10:16 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flecksy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2011 05:20 ΜΜ CST

Περιγραφή

About 1cm body length.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2018 03:16 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

regb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2017 02:34 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Field Notes - Spider on fennel flower

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geoffbyrne

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2006

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2020 08:11 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2019 02:16 ΜΜ AEDT