Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenstrickland

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2018 09:57 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelarrivee

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 11:58 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 12:03 AM EDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natemartineau

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θυσανόπτερα (Τάξη Thysanoptera)

Παρατηρητής

ryruther

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 02:21 PM EDT

Τόπος

Powell, MI, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edporopat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 04:46 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 11:40 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 11:21 PM EDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 11:51 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 12:07 AM EDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 11:13 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 11:34 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 11:44 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_anctil

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 03:54 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2020 10:27 PM EDT

Περιγραφή

At UV light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_anctil

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 11:58 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 11:17 PM EDT

Περιγραφή

@jasondombroskie, I can't tell A. deceptana from A. infida

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 11:18 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 11:09 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 10:49 PM EDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 09:25 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 11:58 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 12:00 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 09:29 PM EDT

Περιγραφή

échantillon 700

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossman13

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On Pastinaca sativa along railroad grade in shrubby grassland mostly dominated by cool-season exotics.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 11:35 PM EDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 01:32 AM EDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 01:03 AM EDT

Τόπος

Quai (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2014 12:04 AM EST

Περιγραφή

Acleris. Photographed at Yarmouth Gardens, Toronto, Ontario on 25 November 2014.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 12:14 AM EDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 08:51 PM EDT

Περιγραφή

échantillon 699
@danhandfield

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 10:33 PM EDT

Τόπος

tourbière ski doo (Google, OSM)

Περιγραφή

observé aussi par/also seen by @imbeaul

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2020 06:43 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelarrivee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 10:25 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelarrivee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 10:12 PM EDT

Περιγραφή

A. maccana?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 12:12 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelarrivee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 08:27 PM EDT

Τόπος

Québec, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 09:08 AM EDT

Περιγραφή

LepiLED light trap. One of two this evening.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pauljudson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 05:26 PM EDT

Περιγραφή

Tentative. Seems like a good match based on appearance. There are a few other late season observations in Ontario, too.

https://www.inaturalist.org/observations/33482375

https://www.inaturalist.org/observations/12213700

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 01:00 AM EDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 11:21 PM EDT

Περιγραφή

échantillon 695

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 01:00 PM EDT

Τόπος

Bruce, CA-ON, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

:epiLED light trap. Tentative ID.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amacnaughton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 11:49 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariagoodrich

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 01:06 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 10:27 AM EDT

Περιγραφή

en comparaison avec Xylena thoracica
@neoarctia; @a_anctil

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancymullin

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 04:39 PM EDT

Περιγραφή

Aberrant species

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 10:16 AM EDT

Περιγραφή

LepiLED light trap. Tentative ID but seems like a good match for this one (and none of the other Agonopteryx known from Canada):

http://mothphotographersgroup.msstate.edu/species.php?hodges=856

Kyle Johnson collected a specimen from Mackinac Co (MI) in a similar habitat on Sept. 18, 2018.

"sand dune ridges/wetland swales with scattered Larix-Pinus-Thuja-Picea-Betula woodland groves."

https://www.gbif.org/occurrence/2275095059

Perhaps a Canadian first?
@mhking?


[Sept 9, 2021 edit: Kyle Johnson commented:

'sure looks like it to me. Agonopterix lythrella is similar size and pattern (and flies around the same time), but with a distinct dark reddish cast.

Wow, surprising that is new to Canada, given collection efforts on Manitoulin Island and other places. Shows how much we don't know! I've taken it in a few other northern Michigan locations as well, in addition to Mackinac. Co. Should be sought elsewhere in Ontario, esp. near the border with Michigan.

Kyle]

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 08:08 AM EDT

Περιγραφή

Five at light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amacnaughton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 08:04 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliakmil

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 06:51 PM EDT

Περιγραφή

On Hop tree

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 08:02 AM EDT

Περιγραφή

Seven at light.

Second photo shows comparison with N. canosaria.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 03:03 PM EDT

Περιγραφή

At light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

LepiLED light trap.

Any thoughts on this relative fresh specimen @neoarctia?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 11:07 PM EDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 10:48 PM EDT

Περιγραφή

Could look like Aethes sexdentata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 07:27 AM EDT

Περιγραφή

Two in LepiLED light trap.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

md-in-ns15

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 10:17 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmneri

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 12:38 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmneri

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 05:21 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 06:57 AM EDT

Περιγραφή

At light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 07:03 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 10:11 PM EDT

Τόπος

Plaisance (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 10:45 PM EDT

Τόπος

Plaisance (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pauljudson

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 07:18 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelarrivee

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 09:43 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelarrivee

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 11:31 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelarrivee

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 12:50 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelarrivee

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 11:55 PM EDT

Τόπος

Québec, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pauljudson

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 06:54 AM EDT

Περιγραφή

Tentative

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 11:21 PM EDT

Περιγραφή

échantillon 581
couleur uniforme à la tête
@sigelaminuta

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaspersail

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 11:04 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelarrivee

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 09:00 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexpottekkat

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2020 11:10 PM EDT

Τόπος

Pancake Bay (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexpottekkat

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2020 11:58 PM EDT

Τόπος

Pancake Bay (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 11:58 PM EDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 12:05 AM EDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 08:39 AM EDT

Περιγραφή

At light. Tentative ID.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 03:40 AM EDT

Περιγραφή

At light. Tentative ID.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

LepiLED light trap in dry jack pine - common juniper forest. Tentative ID. @neoarctia?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 04:19 AM EDT

Περιγραφή

At light. Tentative ID. @jasondombroskie?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joannerusso

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 11:55 PM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pauljudson

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Bruce, CA-ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toutongh

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 03:34 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kmelville

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 02:37 PM ADT

Περιγραφή

First instar from an egg that I observed a Pine Elfin lay on the new growth of a white pine on May 23rd ( See Observation 80026864 for butterfly and 80026862 for egg.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Two in LepiLED light trap set in open peatland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susan_kielb

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2020 02:52 PM EDT

Περιγραφή

Growing on ground in moss and reindeer lichen. Nearby trees include jack pine and white pine.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobcatbrad

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found on Larix. Didn’t know that could even happen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 09:16 PM EDT

Περιγραφή

échantillon 173

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2021 11:42 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2021 11:55 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neoarctia

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 12:57 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaspersail

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 11:32 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 11:01 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossman13

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 08:41 PM CDT

Τόπος

Moth Station 1 (Google, OSM)

Περιγραφή

Came to porch lights after dark.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 09:09 PM EDT

Περιγραφή

Four at light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaspersail

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 02:23 AM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossman13

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Περιγραφή

Came to black light or sugar bait in forested swamp. Some species very abundant.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imbeaul

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 12:24 AM EDT

Περιγραφή

Attracted to a UV light. / Attiré par une lampe ultraviolette.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 11:58 PM EDT

Περιγραφή

Scoliopteryx libatrix. Photographed along the Detour Lake Mine Road, Cochrane District, Ontario on 31 July 2020.