Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmneri

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2023 02:17 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lylehamilton

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 09:14 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmneri

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 03:12 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryruther

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 04:50 ΜΜ EST

Τόπος

Oak Ridge, TN, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dooug

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 05:06 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesreilly

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 11:39 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesreilly

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 12:31 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesreilly

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 10:47 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesreilly

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 12:15 ΠΜ EST

Περιγραφή

?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vantruan

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 01:04 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_dennehy

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2023 06:36 ΠΜ MDT

Τόπος

Farson, WY, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Easily 1000+ on the sheet.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hb2000

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 11:17 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypselurus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2023 05:38 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magpie_anomica

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 11:01 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossman13

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

At sugar bait after dark in mesic-wet prairie restoration amid patch of Helianthus giganteus. Crest, smaller size, and white speckling suggest maritima over beeriana/silphii/necopina... Habitat and phenology also support this species.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossman13

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Ovipositing on dead grass stems in mesic-wet prairie restoration. This species abundant on vegetation early in night, very sparse at nearby light or bait.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

makielb

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 08:48 ΠΜ EDT

Τόπος

Natalie Lake (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natemartineau

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2016 10:17 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Floating masses of roots and leaves in a deep acidic lake. Translucent leaves and segmented roots distinguish it from a quillwort.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Exyra fax

Παρατηρητής

evelyntomology

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Area collected from new to their range in NJ. 2 caterpillars emerged from a total of 6 collected pitchers with feeding marks once the pitchers had dried, and were then moved to captive bred S. purpurea purpurea to complete metamorphosis.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Exyra fax

Παρατηρητής

evelyntomology

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Περιγραφή

Pre-pupae/pupae, I can't tell through the webbing.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossman13

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

At blacklight after dark in pine-oak barrens/sand prairie complex. ID uncertain, seems to fit better than E. conditana

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossman13

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

At blacklight after dark in pine-oak barrens/sand prairie complex. ID uncertain, but seems to fit better than conditana...

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loganmrowe

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_dennehy

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2013 12:03 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Specimen collected by Steve Johnson

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmneri

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 11:32 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ken-potter

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Περιγραφή

No count taken but will update with a count later today.

Tunnel #1

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrier

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Dipnetted; released unharmed after photos.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypselurus

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 02:44 ΜΜ EST

Τόπος

Wagram, NC, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skovand1075

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2023 04:57 ΜΜ CST

Τόπος

Foley, AL, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Some kind of caterpillar that was in a fern ball of a curled up frond. Just one caterpillar from what I could tell. Decent amount of silk. It was greenish with like a yellowish head or end. Could not tell. Probably about half a inch long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashleybosarge

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 07:55 ΠΜ CDT

Τόπος

Baldwin County, AL (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 08:33 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcraves

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chipperatl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 06:58 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlottecaldon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 05:28 ΜΜ EST

Περιγραφή

Apterous Female

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardmig

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyler_miller

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Περιγραφή

Constructed silk tunnels coated in sand found on defoliated sand cherry (Prunus pumila) on shoreline dune.

Scholtens, B. 1996. Moths of the Douglas Lake Region (Emmet and Cheboygan
Counties), Michigan: V Counties), Michigan: V. Crambidae and Pyralidae (Lepidoptera). The Great Lakes Entomologist 29(3): 141-160.

Prionapteryx nebulifera Steph.-Cheboygan, Emmet: 4-25 July. This distinctive looking species flies in sandy areas including inland jack pine plains
and on the lakeshore dunes. Balogh has reared this species from sand cherry
(Prunus pumila), on which it forms sand tubes leading from the substrate to
the leaves of the plant. Daecke (1905) described this species making sand
tubes on huckleberry and sand myrtle in New Jersey. Larvae retreat into the
tube when not feeding. This, and related species used to be placed in the subfamily Ancylolomiinae, but are now referred to the Crambinae (Landry 1995).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

One in LepiLED trap.

Vouchered for @hughmcguinness.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 06:18 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Two at UV light, this one with Nedra ramosula.

These two species are the only Actinotiini found in eastern North America.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

jaspersail

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 11:05 ΠΜ -05

Περιγραφή

Pupa suspended by spun threads within leaf fold

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

jaspersail

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 03:04 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imbeaul

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2023 09:33 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_faggard

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 11:42 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Current thinking, along with fellow birder Howard Horne on his photos, is that this is a hybrid between P. amoena and P. cyanea. First photo has white wing bar typical of Lazuli. However, the other side of this bird in photos two and three has no wing bar present like that of Indigo. Comments on this would be greatly appreciated.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceiseman

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 02:27 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On Aralia nudicaulis; reared adult: https://www.inaturalist.org/observations/189805160

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pepperscorn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2023 01:55 ΜΜ EDT

Περιγραφή

further ID help appreciated

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)

Παρατηρητής

mossman13

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Nest among woodchips on school playground. I (and other staff members) originally thought the nest was doomed but action and belief in the nest by students convinced me to put more effort into cordoning off an area for the nest, and despite many many recesses the nest eventually fledged 4 chicks! See group observation field.

Ετικέτες

TR

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hfricke

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 02:49 ΜΜ CDT

Περιγραφή

I haven’t been able to find anything that matches the abdominal pattern

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 12:48 ΜΜ EDT

Περιγραφή

One in LepiLED trap.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stylurus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2019 07:22 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On American Plum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chipperatl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 09:10 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 11:48 ΜΜ EDT

Περιγραφή

échantillon 7496

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camelcreek

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 09:17 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossman13

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

At sugar bait after dark in rocky pine-oak forest. Mostly cloudy with front coming in, 58-50F. 3 individuals total. Not all individuals photographed.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

One at LepiLED light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rroutledge

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 09:15 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kkrockytop

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 08:45 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 08:56 ΜΜ EDT

Περιγραφή

One at LepiLED light.

Tentative ID.

See related discussion thread here:

https://inaturalist.org/observations/185441589

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhking

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Bruce County, ON
Larva feed on Arctostaphylos.
Bearberry (the only species in this genus in ON) has beed recorded in a nearby area where we found this moth.
Thanks to Dave Beadle for this ID suggestion.
It's not on the ON list, but there are a number of records of this species on MPG in Michigan.
mothphotographersgroup.msstate.edu/species.php?hodges=3328

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

momonoymaam

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 07:22 ΠΜ EDT

Τόπος

Monomoy Island (Google, OSM)

Περιγραφή

Pairs mating in every bush today, love is in the air!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelarrivee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 07:05 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2023 12:09 ΠΜ EDT

Περιγραφή

échantillon 7415

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

makielb

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 08:20 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joannerusso

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2023 10:53 ΠΜ EDT

Περιγραφή

on witch hazel
rearing

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joannerusso

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 08:53 ΠΜ EDT

Περιγραφή

reared from larvae
associated with https://www.inaturalist.org/observations/170301634

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dexternienhaus

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 10:14 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

narcisozapata

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023 05:09 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katiebrandt3

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 11:43 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 07:03 ΠΜ EDT

Περιγραφή

One at light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 07:14 ΠΜ EDT

Περιγραφή

One at LepiLED light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 11:14 ΠΜ EDT

Περιγραφή

One at LepiLED light. The second in as many nights.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lylehamilton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 08:20 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lylehamilton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 08:19 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lylehamilton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 08:04 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lylehamilton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 08:31 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dexterbanjo

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 10:21 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 11:44 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sgalick

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 03:41 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lylehamilton

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 12:42 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmneri

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2023 11:34 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pauljudson

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 06:04 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmneri

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 12:29 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmneri

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 10:59 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 12:24 ΜΜ EDT

Περιγραφή

One at LepiLED light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 02:14 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Mines and larvae in tied, overlapping leaves of Fagus grandifolia.

It appears that these larvae have matured beyond a mining phase and are inhabiting the space between overlapping silk- and crud-fastened leaves.

I gently peeled the leaves apart to reveal some (not much) silk, frass and mid-late instars.

Does this look familiar @ceiseman, @bugbaer?

[follow-up to this obs: https://inaturalist.ca/observations/177688587]

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevewalternature

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2001 11:01 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Last record at Jamaica Bay -- 20 years ago. And it looks like the first United States record entered into INat.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmneri

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 10:17 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 09:54 ΠΜ EDT

Περιγραφή

One at UV light.

Tentative ID.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lylehamilton

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 08:27 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 11:58 ΠΜ EDT

Περιγραφή

One at LepiLED light.

E. fumalis or perhaps E. comosa?

Vouchered for @neoarctia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2023 02:10 ΜΜ EDT

Περιγραφή

One at UV light.

@aispinsects?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaacwinkler

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 05:02 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2020 10:31 ΜΜ EDT

Περιγραφή

The moth.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmneri

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 04:42 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmneri

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 01:44 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmneri

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 01:32 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmneri

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 01:46 ΠΜ EDT

Περιγραφή

One of at least 18 present

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmneri

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 01:28 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dooug

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 06:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susan_kielb

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023 08:54 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Female with eggs on Sycamore (Platanus occidentalis).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaspersail

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 02:39 ΜΜ EDT