Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakeorthman_

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 04:11 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Found in three metres of water, dead, under rock/coral

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cadecampbell

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 12:21 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djscho

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 07:55 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelstevens1

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 05:09 ΜΜ EDT

Τόπος

The Bahamas (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank-deschandol

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2019 02:45 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wkcheng71

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

Sarawak, MY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berniedup

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2014 05:10 ΠΜ HST

Περιγραφή

Niah NP, Sarawak, MALAYSIA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ocan_dakocan

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 11:11 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rahuldemello

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chienyu1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2014 05:22 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ananda_virgiana

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 09:04 ΠΜ WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

epopov

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Vietnam (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturestills

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2014 10:07 ΠΜ +07

Τόπος

Con Dao, Vietnam (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siriwatdangsri

Ημερομηνία

Αύγουστος 2010

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

il_maestro

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2023

Τόπος

Masira, Oman (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jake_smith755

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 11:16 ΜΜ +07

Περιγραφή

Maybe???

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antshrike69

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 04:32 ΜΜ WIT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris_joldnall

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 08:32 ΜΜ +07

Τόπος

Lộc Bảo (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomashovorka

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 08:26 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmartincrossley

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 08:41 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coralreefdreams

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2007 04:18 ΜΜ AST

Περιγραφή

Dog Island

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarencisoa

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 07:27 ΜΜ -05

Τόπος

Nocaima (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarencisoa

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Cundinamarca, CO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristofz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 11:02 ΠΜ -03

Τόπος

Fredberg, Suriname (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harazaki

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2005 01:21 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wayneosborn

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 11:23 ΠΜ WITA

Τόπος

Wakatobi (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2018 04:14 ΜΜ EDT

Περιγραφή

This was the only one of these I noticed the entire trip. When not "flashing", it looked just like all of the other flasher/fairy wrasses, but turned a beautiful purple (to the naked eye) with its nuptial displays.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thibaudaronson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 07:54 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

didelphis_pernigra

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2022 11:09 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ldibiccari

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2023 03:38 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandra1040

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 12:42 ΜΜ EST

Τόπος

Hollywood, FL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glen_whisson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2023 11:17 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johan98800

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 09:28 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter_gabler

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2023 12:25 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wenatcheeb

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2023 03:46 ΜΜ AST

Περιγραφή

Anj picked it up in the water.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slebris

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2014 06:48 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slebris

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2010 07:04 ΜΜ WITA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slebris

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2013 06:08 ΜΜ WITA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniela_s

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 11:32 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniela_s

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 10:47 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabriceprugnaud

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2017

Περιγραφή

Extremely rare location only a few are known from this region.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabriceprugnaud

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2019

Περιγραφή

By Night Dive -75 m

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glen_whisson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 06:10 ΜΜ AWST

Περιγραφή

55mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlpena87

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2023 12:01 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shallowreef

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seastung

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2023 06:04 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christian77amador

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uwkwaj

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 1987

Περιγραφή

At depth 52m on USS Kanawha wreck.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewoutknoester

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 07:46 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biofotografo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 11:32 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olgagonina

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 11:54 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theresarizz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2023 05:15 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmartincrossley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2023 08:47 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robin_dive_diva

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrislukhaup

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2009 05:58 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ponkyjoe

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2016 11:02 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)

Παρατηρητής

quokka2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 11:39 ΠΜ +12

Περιγραφή

My husband's photos.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christianchinchilla

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 09:17 ΜΜ CST

Τόπος

Colomba, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

as4075

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2022 01:39 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uwkwaj

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2022 11:27 ΠΜ WITA

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)

Παρατηρητής

sebasjuglans

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 07:53 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hubertszcz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 12:45 ΜΜ EST

Τόπος

Pedasí, Panama (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhonenriquez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 08:04 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brian_r_mayes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2010 02:38 ΜΜ WITA

Περιγραφή

Eating a glyceridae worm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dennisthediver

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2022 10:56 ΠΜ WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanbio

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanbio

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2022 06:16 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slebris

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2012 03:21 ΜΜ -01

Τόπος

Sal, Cap-Vert (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diverosa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2022 06:50 ΜΜ WITA

Περιγραφή

night dive

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2013 06:12 ΜΜ EDT

Περιγραφή

All these shells were inhabited by (live) hermit crabs -- I saw them crawling around at higher tide -- but this observation is of the shell. The densities achieved was very surprising to me given how polluted the lagoon was.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slebris

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 06:53 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slebris

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 06:56 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathias_prat

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2022 06:11 ΜΜ +01

Τόπος

point 14 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squiresk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 08:01 ΠΜ EST

Τόπος

Sabenita (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlpena87

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2022 10:19 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristhian_roca

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 09:31 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlpena87

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022 08:39 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlpena87

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2022 09:17 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adurbano

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 08:35 ΜΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brian_r_mayes

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2015 11:37 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Crawling up to the host Dendronephthya australis soft coral and attempting to squeeze through the polyps. What caught my eye is how long the foot can extend to give it a firm base to lean over.

Based on malacological differences and geographical location Prionovolva wilsoniana was previously thought to be a distinct species confined to a region from Japan to the south east coast of Australia, but Gary Rosenberg's (2010) study of the DNA has now shown this is the same species as Prionovolva brevis. Consequently Prionovolva wilsoniana is now synonymised with Prionovolva brevis. www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=430583

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skillsflav90s

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 09:47 ΜΜ -05

Περιγραφή

Rhodea Moussoni

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timcameron

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 04:43 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henrycarrick

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 01:50 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geronimus_karbaum

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 01:57 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hubertszcz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 10:29 ΠΜ EST

Τόπος

Pedasí, Panama (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliasfigueroa2002

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 10:55 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skillsflav90s

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 06:16 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elliklaus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Antioquia, CO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slebris

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2012 09:51 ΠΜ -01

Τόπος

Sal, Cap-Vert (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosquenublado

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2017 10:01 ΜΜ -05

Τόπος

Cotacachi, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 02:29 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlpena87

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 08:44 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)

Παρατηρητής

jlpena87

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 08:45 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hikingohio

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 11:46 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geovane_siqueira

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2022 12:58 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frederic-andre

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 03:59 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alejolocha

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uwkwaj

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2012

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luxorion

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2001

Περιγραφή

Pêché en 2001, 100 mm, GEM