Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diohio1

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2024 10:10 ΜΜ EDT

Περιγραφή

0228
Came to porch UV light on a warm rainy night

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diohio1

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 08:48 ΜΜ EDT

Περιγραφή

0022

Came to UV lights 8:45pm
Host plant - Ferns

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joannerusso

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2024 03:01 ΜΜ EST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhfischer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2024 11:13 ΠΜ ACST

Περιγραφή

eating a native bee (Amegilla sp.) caught from a flowering Camel Bush

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshualincoln

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 03:11 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristasessions

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 10:39 ΜΜ EDT

Τόπος

McLean, NY 13102 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lepalot

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 06:12 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lamagswag

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 09:59 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 11:30 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joannerusso

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 10:58 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lamagswag

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 11:22 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 01:42 ΜΜ EDT

Τόπος

Groton, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 09:43 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dull2shinetoo

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 02:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 03:23 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diohio1

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 10:49 ΜΜ EDT

Περιγραφή

0003

Came to black light
One of the most colorful Chinquapin Leafminers I've seen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diohio1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2023 07:31 ΜΜ EST

Περιγραφή

Came to deck UV lights

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diohio1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2023 02:37 ΠΜ EST

Περιγραφή

Female Wood frog stopped in at the moth sheet for a snack after a busy night at the vernal pool. She seems to have already dropped her eggs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristasessions

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 03:30 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

devjohnstone

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2010 11:49 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joannerusso

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 10:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joannerusso

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 10:24 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristasessions

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 11:25 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristasessions

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 01:12 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joannerusso

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 02:56 ΠΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joannerusso

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 11:05 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joannerusso

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 09:19 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diohio1

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 02:37 ΠΜ EDT

Περιγραφή

0228
Came to UV lights

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joannerusso

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 10:22 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joannerusso

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2022 09:56 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomnix

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 07:38 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joannerusso

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 09:15 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joannerusso

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 08:30 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joannerusso

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021 10:43 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joannerusso

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 10:37 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 11:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 01:29 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joannerusso

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 10:36 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joannerusso

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 03:37 ΠΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericwilliams

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Telamona extrema in Hopkins County, KY. ID made through BugGuide.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 09:22 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2021 10:58 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diohio1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2020 11:11 ΜΜ EDT

Περιγραφή

8555
Only the second one to show up here, the first one was on 11-02-16.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frannysopranny

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2019 06:35 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diohio1

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2020 11:45 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Melanic form Scopula limboundata.
Came to side porch black light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joannerusso

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2020 12:01 ΜΜ EDT

Περιγραφή

caught in spider web.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joannerusso

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020 02:28 ΠΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joannerusso

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2020 10:46 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericwilliams

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diohio1

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 10:25 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Came to lights
Spectacular split eye

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joannerusso

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 03:07 ΠΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diohio1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2019 12:03 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Came to black light, literally.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericwilliams

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2019 10:31 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Hurricane Creek Campground

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joannerusso

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2019 04:44 ΠΜ EDT

Ετικέτες