Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaviastellata

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 12:08 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zygy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 02:44 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 05:08 PM EDT

Τόπος

Clinton, PA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sara148

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 05:15 PM UTC

Περιγραφή

Found on hardwood. Could be different life stages of the same species?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chwillbill68

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2017 12:56 AM EDT

Τόπος

Pennsylvania, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smarriott

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 11:15 AM EDT

Τόπος

Sewickley, PA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκιουρίδες (Οικογένεια Sciuridae)

Παρατηρητής

cheriecornmesser

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2021 05:21 PM EST

Τόπος

Edgewood, PA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sttpgh

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2020 04:49 PM EDT

Τόπος

Prospect, PA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sttpgh

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2019 07:32 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zygy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2020 05:43 PM EDT

Περιγραφή

Collected by sweeping grass and herbs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

sttpgh

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2019 06:25 AM EDT

Περιγραφή

A bird call recorded by a friend. Starts at 1 second in, and again at 17 seconds, with a Tufted Titmouse in the middle of the recording. Sounds like Northern Cardinal to me, but the beginning of the call seems a little odd to me. This bird (and/or its offspring) has been there for many years, I am told.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dnydick

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 03:22 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιοντάρι (Panthera leo)

Παρατηρητής

also_sprach_susscrofa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Περιγραφή

Good range record.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike2

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 08:39 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

woodlandpaths

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020 08:57 AM EDT

Περιγραφή

Mink? Fisher? I originally thought it was a groundhog but the ears and tail don't seem to match. No stripes on tail or black mask like a raccoon either. It was around 1 and 1/2 - 2 feet wide. Didn't move around a lot. Was about 15-20 feet up resting in a tree, just sitting there. Didn't make sounds. Near marsh and flowing water.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pycurtin

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 01:10 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rg3829

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 12:54 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δρυς Η Κόκκινη (Quercus coccinea)

Παρατηρητής

ddennism

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 06:00 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pete_woods

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 08:27 AM EDT

Περιγραφή

This is a tenacious pink biofilm that has colonized my dishwasher.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissa577

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2020 08:07 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020 08:26 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

yalecohen

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινόουρη Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

ajwostein

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 07:59 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

dyeany2

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2020 08:28 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sttpgh

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2018 04:00 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόλαιμη Πάρουλα (Setophaga dominica)

Παρατηρητής

cheriecornmesser

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2020 08:27 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sttpgh

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 08:28 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pete_woods

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 08:31 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εγγλενός (Acer campestre)

Παρατηρητής

gracemuller

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2020 11:51 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkgraham

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2020 06:44 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sweet_sweet_squad

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2020 08:58 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_bucklin

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2020 07:04 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bethany_kier

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2020 07:12 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

jkester

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2020 01:01 PM EDT

Περιγραφή

Visits my porch often

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεύκα (Γένος Populus)

Παρατηρητής

jkester

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 06:06 PM EDT

Περιγραφή

Wet soil

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheriecornmesser

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 07:47 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

pittpanda

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 03:18 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheriecornmesser

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 07:49 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zygy

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 04:05 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yalecohen

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αίσκουλος (Γένος Aesculus)

Παρατηρητής

fluffberger

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 11:42 AM EDT

Τόπος

Economy, PA, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cliyok

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2020 03:47 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dyeany2

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sttpgh

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2019 08:13 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjaminhaake

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2019 07:22 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice91

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2018 12:12 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcknapp50

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2019 11:45 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψευδοπλάτανος (Acer pseudoplatanus)

Παρατηρητής

kcknapp50

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2019 11:12 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

czzc

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2019 03:11 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

william_dembowski

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2014

Περιγραφή

Algae found in moss on ground.

Microscope: 40x Objective
Illumination: Bright Field

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossman2000

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_bucklin

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2019 05:53 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcknapp50

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2019 01:33 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmwebb

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2019 08:54 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdizlife

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2019 10:47 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

costem01

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 10:40 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantyplant

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 05:34 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pete_woods

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2019 02:56 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

phebes828

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2019 07:38 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amber315

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 05:53 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pete_woods

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2018 01:38 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judymac

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019

Περιγραφή

Woodland native, early spring; distinctively shaped leaf, we used to call this 'lion's foot'

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

er1kksen

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2019 05:18 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pete_woods

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandywine

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2017 05:06 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carya_spp

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2019 12:17 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sttpgh

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2019 02:48 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rob25

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2019 06:26 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sttpgh

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2019 01:15 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sttpgh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2017 04:36 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

er1kksen

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2018 09:28 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

kcknapp50

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2018 03:32 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdizlife

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

ctracey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2018 01:12 PM EDT

Περιγραφή

I forget what this is, but it’s scary how it’s spreading.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γκρίζα Αλεπού (Urocyon cinereoargenteus)

Παρατηρητής

nancylatimer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2018 01:31 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

czzc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2018 04:05 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carya_spp

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2018 04:23 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oldgrowthforest

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2018 10:10 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oldgrowthforest

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2018 01:39 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fluffberger

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2018 03:07 PM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msarver

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2018 07:40 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eryn4

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2017 07:58 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lepalot

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2018 12:48 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fluffberger

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2018 04:06 PM EDT

Τόπος

Audubon Greenway (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdizlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2017 05:17 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmwebb

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2018 12:52 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sttpgh

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 06:20 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

kcknapp50

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 07:43 PM EDT

Περιγραφή

The two on the right looked white

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)

Παρατηρητής

nancylatimer

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 05:20 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fluffberger

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 01:28 PM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεύκο (Γένος Pinus)

Παρατηρητής

ctracey

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 08:59 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fluffberger

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2018 06:02 PM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucy37

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2018 03:10 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmwebb

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2018 06:29 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmwebb

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2018

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

At Spruce Flats Bog

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pete_woods

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2017 02:08 PM EST

Περιγραφή

This was on a planted Golden Rain tree, and it has not been found elsewhere in the area, so it presumably came in with the tree.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pete_woods

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2017 02:09 PM EST

Περιγραφή

Same tree as this observation from 2.5 years ago:

https://www.inaturalist.org/observations/1309407

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pete_woods

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2017 02:19 PM EST

Περιγραφή

This colony has been here since at least 2012.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_bucklin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2017 02:13 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρουπακοβελανιδιά (Quercus robur)

Παρατηρητής

mmwebb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2017 09:25 AM EST