Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissalaurino

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2018 11:18 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissalaurino

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 06:32 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Location is accurate

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτογλάρονο (Onychoprion anaethetus)

Παρατηρητής

psweet

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 06:55 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psweet

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 08:47 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psweet

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2006 07:24 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 12:13 ΜΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Predation upon a Common Wood Nymph

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pcowartrickmanphoto

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 01:36 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kennkaufman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2009 07:47 ΠΜ EST

Περιγραφή

Small numbers were around the Adelie Penguin colony on Paulet Island

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kennkaufman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2009

Περιγραφή

Substantial nesting colony here

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kennkaufman

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 04:52 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Nectaring on Joe-Pye-weed (Eutrochium maculatum)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kennkaufman

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 11:10 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tapaculo99

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 03:05 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tapaculo99

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 11:49 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tapaculo99

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 05:22 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fsterrett49

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 07:37 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Evening feeding frenzy. On my 6 feeders, it is not unusual to get 40 hummers at one time.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fsterrett49

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2020 08:55 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertkang

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 05:34 ΜΜ +08