Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 07:12 ΜΜ CDT

Περιγραφή

One depigmented bird in a flock of thousands.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanfibio

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 06:54 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

binturong27

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2011 10:44 ΠΜ WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 06:19 ΜΜ WAT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2017

Τόπος

Melawi, ID-KB, ID (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vespasdoiguacu

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clurarit

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 10:07 ΠΜ +08

Περιγραφή

this was the most leech infested plant I've ever seen, about 20 tiger leeches on a waist high vegetation. worth it, but don't want to try again

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mason_s

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 07:21 ΠΜ MST

Περιγραφή

With majors or smth weird

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 1987 04:34 ΜΜ CDT

Περιγραφή

In the mid 1980s I lived in a house along Shoal Creek in central north Austin. There was a rocky 20 ft cliff above the creek and Canyon Wrens were regular visitors to my yard.

I am posting scans of some old, marginal 35 mm slides. gcwarbler had retained many boxes of some of my culled slides from 20-30 years ago. I have enough to keep me busy for a while with scanning, etc. (thanks Chuck….I think!). These will all be of records I had not posted to iNat previously. There has been considerable color shift in many of these slides over the years, unfortunately. Sorry for the marginal/poor quality of most of these but they are all I have.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clurarit

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022 05:46 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slipknokita

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 08:30 ΜΜ -03

Περιγραφή

Proyecto de anillado

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πέκαρι Με Κολλάρο (Pecari tajacu)

Παρατηρητής

johndeitsch

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2019 11:25 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiaodoudou

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2022 03:44 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slowswakey

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 09:54 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dielinshanren

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2022 11:55 ΜΜ CST

Τόπος

琼海 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omnipotent32

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mettcollsuss

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 1968 12:00 ΜΜ +08

Περιγραφή

specimen uploaded to AntWeb: https://www.antweb.org/specimenImages.do?code=antweb1041772

Specimen was purchased -- not collected by me

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trashpandad

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hanchongchong

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2022 11:20 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypselurus

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2023 10:18 ΠΜ +06

Τόπος

Khulna, BD (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

cinnamon325

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2023 11:03 ΠΜ EST

Περιγραφή

average NYC CBC (we had 305)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donedith

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2020 12:43 ΜΜ CST

Περιγραφή

There were many of these next to a very small cave and crawling in and out of the cave. Very interesting to watch.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alireza_zamani

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2015 11:23 ΠΜ +0330

Περιγραφή

Holotype.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zhongqiwang

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiaodoudou

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 04:52 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiaodoudou

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 09:02 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_d

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2022 11:02 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Swarming/trailing through forest floor predating on invertebrates. Photographs illustrate individuals eating an earthworm (bit into pieces).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivijayanand

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2020 08:31 ΠΜ IST

Περιγραφή

Location: Makunda Christian Hospital, Karimganj District, Assam
Date: 13th August 2020
Equipment: Nikon D800 with Micro-Nikkor 105mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypselurus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2022 09:52 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Historical; got better

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qin_huang

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2022 09:43 ΠΜ CST

Τόπος

Hainan, CN-HA, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκύλος Ρακούν (Nyctereutes procyonoides)

Παρατηρητής

bushifangli

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 07:19 ΜΜ CST

Τόπος

Hefei, CN-AH, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristent

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 09:09 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Cotton rat captured as part of the small mammal survey at Cibolo Center for Conservation. Don’t worry, he can breathe.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clurarit

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 06:15 ΠΜ -03

Περιγραφή

giant worm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaniska

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 12:44 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flapflapglide

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2010

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

In the last 10 years alone this species has almost been extrapated from this area. It has become extremely common to find them dug up and uprooted with their roots partially eaten, presumably by javelina or feral pigs. Soon they will be all gone.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrmecophil

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 04:04 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υδρόχοιρος (Καπιμπάρα) (Hydrochoerus hydrochaeris)

Παρατηρητής

rahulzahul

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 06:31 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Very confused, was as big or bigger than my Vizsla and the exact same color (golden brown) - didn't get a good look at the tail, but it was large with a distinctive head shape and swam fast. Perhaps an escaped capybara from an exotic game ranch? Or maybe just a massive Nutria or beaver? Not sure!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alankwok

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2013

Τόπος

新疆 阿克蘇 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidfdz_b82

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Andalucía, ES (Google, OSM)

Περιγραφή

40 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiangyou

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 09:27 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josemiguelsola

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2015 08:18 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leifmk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2022 01:45 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Phylum: Arthropoda
Subphylum: Crustacea
Class: Malacostraca
Order: Decapoda
ID Features: Soft shell, small size, residence in oyster.
Fun Fact: A pea crab will live much of its life in a single oyster.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leasw2

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2023 10:00 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Tadpoles. Body about the size of a green pea

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodrigofrazao

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2022 08:29 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrmecophil

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 04:00 ΜΜ +10

Περιγραφή

in Strumigenys nest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrmecophil

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2023 03:21 ΜΜ +10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrmecophil

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 09:25 ΠΜ +10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sparkn

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 08:32 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobler

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Specimen originally collected in a deep limestone cave at Amistad National Recreation Area near Del Rio, Texas; currently held at San Antonio Zoo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2023 06:35 ΜΜ PST

Περιγραφή

Several individuals around nest entrance of Camponotus dumentorum along trail in Artemisia Ceanothus scrub after sunset.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rwmendez3

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthropodantics

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 09:35 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gtsalmon

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2017 08:24 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Adult male found on front porch during daylight (late afternoon). Spider was small and fast moving. Image by Mary Finley Salmon.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andriy

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 12:42 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jishenwang

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2018 02:50 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clurarit

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2020 05:30 ΜΜ KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 11:09 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 08:15 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Colony in decaying wood of Pinus log, in open Pinus, Quercus, Ceanothus woodland. Tapinoma sessile was inhabiting the same log, around 2 meters away. No mixing of the workers was observed, but all the T. sessile workers were consistently black. Last image shows mounted specimen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

froggy143

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023 09:37 ΜΜ MST

Περιγραφή

A single dealate queen was found in a small wash, probably a straggler from a daytime/morning flight. It appears to be the same species as the first phoretica queen found in Arizona, but it is difficult to tell without proper specimen photos for both of them, as a lot of specific features seem to be very dependent on the angle. There are some minor (although probably not notable) differences. Specifically the hair length on the head, mesoscutellar disc, and gaster (maybe). Possibly also the antennal scape length.

Didn't believe my eyes when I first saw it, I never expected that they would actually go this far north. This opens up their range a whole lot, although I do think that they'd still be more common in the south.

Not associated with any other ants, but hyatti, xerophila, and micula are the most common (or at least most conspicuous) Pheidole species in the area. P. rhea may also be present, but I haven't seen them here yet.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catherine_g

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 12:37 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tapuyarina93

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 11:36 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris_rorabaugh

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 10:56 ΜΜ EDT

Περιγραφή

A scorpion with a pseudoscorpion hanging onto its claws.
Scorpion was out and about on an oak tree at night.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prakrit

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Chocó, CO (Google, OSM)

Περιγραφή

Possibly T. choco? I am not sure about the diagnostic
Male

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henrique20

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2020 06:53 ΜΜ -03

Τόπος

Palmas, TO, Brasil (Google, OSM)

Περιγραφή

Operárias carregando imaturas para fora do ninho. Registro após às 18h30.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

attila21

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulkingsnorth

Ημερομηνία

Μάιος 2012

Τόπος

Madeira, PT (Google, OSM)

Περιγραφή

This bird turned up in the middle of Funchal (probably confused by the lights). It was taken out to sea and released.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smithsonian_marinegeo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2017

Τόπος

Marine Park (Google, OSM)

Περιγραφή

Photo license and credit belongs to Florida Museum of Natural History & University of Hong Kong | This observation is a part of the collaborative work between FLMNH, University of Hong Kong's Swire Institute of Marine Science, the Smithsonian Institution's Marine Global Earth Observatory (MarineGEO) and Tennenbaum Marine Observatories Network, and the Smithsonian's National Museum of Natural History.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ian6696

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2023 12:01 ΜΜ CST

Τόπος

台灣台南市 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clurarit

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2022 04:31 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel_guerreiro

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 02:10 ΜΜ WEST

Τόπος

Peniche, PT-LE, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duarte

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2016

Περιγραφή

Henslow's swimming crabs are notorious for their pelagic habits, and sometimes form large schools like this. They can often be seen swimming around during safety stops while scuba diving in Portugal.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank375

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2023

Τόπος

Erongo, Namibia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clurarit

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2022 11:23 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clurarit

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 10:54 ΜΜ KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevin_perugachi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 08:30 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrmecophil

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 11:03 ΠΜ UTC

Τόπος

Quininde, Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

my favorite find of this years trip!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

langwang

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 04:10 ΠΜ UTC

Περιγραφή

口虾蛄: 左下: 相信优美的生命,就是一曲无字的挽歌,漫过心际的孤独,早已蔚然成冰,而你,是这个季节最美丽的音符。

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miralles10

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Girona, ES-CT, ES (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjhoward1992

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 08:00 ΠΜ CST

Περιγραφή

Small colony (~20 individuals) including dealate queen in partially-buried rotting log at the base of a small tree a few meters off a busy hiking path.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2023 08:34 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yawwhite

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 10:10 ΠΜ EDT

Περιγραφή

time sequence

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyus

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickybay

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 09:26 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiangyou

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 10:39 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiangyou

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 12:47 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiaodoudou

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2022 09:52 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

centex

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022 07:48 ΠΜ CDT
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

nicholasrocha

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 10:15 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomike

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2010

Περιγραφή

Det. M. A. Quinn, 2023
spmn in the TAMUIC

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andre_ambrozio

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Τόπος

Amazonas, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonodashper

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

Bheri, NP-MP, NP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terryleecrane

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2013 12:32 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clurarit

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2022 03:19 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clurarit

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 12:32 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiaodoudou

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 12:44 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiaodoudou

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 09:45 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiaodoudou

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 10:08 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arakso

Ημερομηνία

Ιούλιος 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_montgomery

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 03:53 ΜΜ PST

Ετικέτες