Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyus

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickybay

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 09:26 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiangyou

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 10:39 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiangyou

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 12:47 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiaodoudou

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2022 09:52 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

centex

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022 07:48 ΠΜ CDT
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

nicholasrocha

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 10:15 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomike

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2010

Περιγραφή

Det. M. A. Quinn, 2023
spmn in the TAMUIC

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andre_ambrozio

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Τόπος

Amazonas, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonodashper

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

Bheri, NP-MP, NP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terryleecrane

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2013 12:32 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clurarit

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2022 03:19 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clurarit

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 12:32 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiaodoudou

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 12:44 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiaodoudou

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 09:45 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiaodoudou

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 10:08 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arakso

Ημερομηνία

Ιούλιος 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_montgomery

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 03:53 ΜΜ PST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα Υφάντρα (Anthidium manicatum)

Παρατηρητής

benjamin189

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 10:45 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypselurus

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023 08:28 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Identified in field

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramon_d

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 10:46 ΜΜ EST

Τόπος

Hornito, Panama (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eerikaschulz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2017 12:47 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypselurus

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2023 10:52 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brentano

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 02:58 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiaodoudou

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 05:16 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ondrej-radosta

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2019 06:34 ΠΜ CET

Τόπος

Andamanské moře (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_montgomery

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2017 06:38 ΜΜ CST

Τόπος

Loja, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andriy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2019 04:19 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sable

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2021 12:51 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin189

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 12:18 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

froggy143

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2022 02:53 ΜΜ MST

Περιγραφή

This confirms that Pheidole az05 is trimorphic.

Somewhat common in the area under rocks. The castes of this species seem a little less fluid than tepicana (i.e. more distinct minor, major, supermajor castes, with less in-betweens), but there is definitely still variation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hemispingus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2019 02:31 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

In an Ebenopsis tree. Supposedly from a cutting of a plant found by the mouth of the Rio Grande in Brownsville

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcsvoj

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 12:02 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clurarit

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022 05:07 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clurarit

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2023 12:15 ΜΜ +08

Περιγραφή

a fungus beetle mimic

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosefan2

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 01:36 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicholasrocha

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_ignoffo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2016 03:08 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slowswakey

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2022 04:12 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slowswakey

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2022 07:23 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slowswakey

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2022 10:44 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiaodoudou

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2020 08:27 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin189

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 12:04 ΠΜ EDT

Τόπος

Paducah Rd (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimir_onishko

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 04:54 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

straybird726

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2014 09:37 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrmecophil

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 07:59 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slowswakey

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 03:22 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosefan2

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 06:57 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)

Παρατηρητής

cypselurus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2020 04:29 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildmacro

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2019 03:00 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Gall with exit hole on huckleberry oak (Quercus vacciniifolia).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrmecophil

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 09:21 ΜΜ +10

Τόπος

Madang, PG-MD, PG (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rochalita

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 04:14 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrian_caballero

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 12:28 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosefan2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 04:38 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hanchongchong

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 09:09 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seventeennature

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 01:58 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

future_weilai

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2019 05:02 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiaodoudou

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 10:05 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiaodoudou

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 11:00 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiaodoudou

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thijsvalkenburg

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 09:13 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2009 11:16 ΠΜ +08

Τόπος

Mount Roraima (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2009

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2009

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katherined

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelledelaloye

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2020 04:46 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucahakase

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 01:47 ΜΜ CST

Τόπος

Roswell, NM, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Balls

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

froggy143

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 12:49 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e0n_

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 04:58 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e0n_

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 05:04 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e0n_

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2022 09:57 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dosvenadas

Ημερομηνία

Μάρτιος 2013

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Small Papillosus. Echinocereus papillosus. Once thought to be limited to northern Hidalgo County. Now known to be found in Starr County also. Also called Yellow flowered Alicoche. Dos Venadas Ranch. Starr County, Tx.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mason_s

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 11:34 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mason_s

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2022 03:17 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mason_s

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 08:48 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mason_s

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Περιγραφή

Found with @cheetolord02, his observation is linked here: https://www.inaturalist.org/observations/149703302

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheetolord02

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 03:21 ΜΜ MST

Περιγραφή

Found under a very large stone, nesting in vacant termite galleries. Some termites were still present in the chambers most distant from the ants.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jithesh

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2017 03:59 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsuyoshi5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2018 08:36 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbuschi

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2019 01:27 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 11:39 ΠΜ PDT

Περιγραφή

visiting Bebbia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 05:15 ΜΜ PDT

Περιγραφή

on rabbitbrush

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ck2az

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2022 10:57 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Most underappreciated tree in South Texas

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esrakotoarisoa

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2018 10:44 ΠΜ +03

Τόπος

Diana, MG-AS, MG (Google, OSM)

Περιγραφή

Tree to 8 m.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauraulthar

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2017 04:08 ΜΜ EST

Τόπος

Gamboa, Panama (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rwmendez3

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

madrean banded
note variation in prefemoral spination on regrown ultimate leg

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanvanhuyssteen

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2014

Περιγραφή

IMG_2655


Got good images of these ants. No idea what they are.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulomascaretti

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 09:25 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ptexis

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2020 06:04 ΠΜ CDT

Περιγραφή

This is a carnivorous katydid feeding on a Triatoma gerstaeckeri. the second image is the image of the prey item, a hollowed-out T. gerstaeckeri

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2018 10:42 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Collected with permission and permit on TPWD property. Drift net on spring. This is a relatively common species in this spring.

Diameter is 1.3 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfmantis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 05:39 ΜΜ +08

Τόπος

West, Singapore (Google, OSM)

Περιγραφή

Distinct blue sheen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clurarit

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 02:06 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Vollenhovia nipponica found in its host V. emeryi colony. different from its host by the smaller size, about that of the workers. It also shows other typical features of workerless inquilines such as paler colors, smoother surfaces (note the post petiole) and etc, but the recent discoveries of these ants living with the long winged V. emeryi in Korea are showing some intermediate forms

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertorojo

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 07:47 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mako252

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 12:05 ΜΜ -06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiaodoudou

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 10:00 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muyaocraft

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 08:48 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiaodoudou

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 10:46 ΜΜ CST