Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgrimmphd

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 10:42 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Mt San Jacinto, Mt San Jacinto State Park, San Bernardino National Forest, Riverside County, California

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαμιαμίδι (Hemidactylus turcicus)

Παρατηρητής

dgrimmphd

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2023 09:48 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Palm Springs, Coachella Valley, Riverside County, California