Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysonsteigers

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Περιγραφή

Found growing amongst Ponderosa Pine, Douglas and Grand Fir

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauren_re

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 08:11 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leah_mycelia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2020 01:26 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Something unusual, I have never seen this species before. Found by @quickanddirtygardens in a small patch of old growth forest near the Oregon coast away from any trails. Growing singly on the ground, near, but not on wood.

Stipe on mature specimen 19 cm long! By 1 cm wide. Hollow interior, bulbous base. Seems like an Agrocybe as far as I can guess. At the Mushroomexpert.com key it fit best with A. firma. However, it was growing close to, not on wood, not in clusters and as far as I can tell there is no record of the species for the west coast in any local key or book. The stipe is also more than two times as long as the top range for that species. The spores (20 of them measured tediously and carefully by @stellar_viscera) were also too large for that species, measuring 9-12 x 6-7.8 microns. Spores are in range for A. putaminum, but the stipe length is still 2x longer than the range given for that species, and the cap seems darker/less yellow than the description.

Slight yellowing of stipe with KOH. Slides of spore print included with an Agaricus (top) for color comparison. They are a warm brown. I am drying the specimen and may have it sequenced through the Oregon Mycological Society. I welcome any species suggestions.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leah_mycelia

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019 03:43 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Best guess after suggestion of Aradus from Facebook entomology group and comparison here: https://bugguide.net/node/view/9318/bgpage