Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rattyexplores

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2020 10:17 ΠΜ AEST

Περιγραφή

*Old observations I haven't uploaded to iNaturalist yet.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rossnthqld

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2023 02:24 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Feeding on dead python beetle 25-30mm in length

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sssuzie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 10:15 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sssuzie

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 03:40 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sssuzie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 09:08 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sssuzie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 09:23 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sssuzie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 11:01 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sssuzie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 08:09 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sssuzie

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 11:10 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sssuzie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 09:28 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Lasioglossum (Callalictus) contaminatum as identified by Ken Walker

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sssuzie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 01:33 ΜΜ AEST

Περιγραφή

When touched lady beetle anchored itself to leaf and red spots appeared. Red fluid was released when it was turned over.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sssuzie

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 01:11 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Blowing bubbles

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sssuzie

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 11:57 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Bee bubble. Bubbling

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sssuzie

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2023 01:17 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Bee bubbling.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sssuzie

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 02:13 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Large 25mm approx. No stripes on abdomen.
Carpenter or teddy bear bee?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sssuzie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 09:25 ΠΜ AEST