Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancylightfoot

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 11:49 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancylightfoot

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancylightfoot

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancylightfoot

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 10:12 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancylightfoot

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023 08:19 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancylightfoot

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Manyara, TZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

nancylightfoot

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sprcrkwild

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 02:00 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

balajidevarajan

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 08:14 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Hummingbird and Hummingbird Moth sharing a thistle!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancylightfoot

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 02:13 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chriskm

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 11:36 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zvkemp

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2022 03:23 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Catching mayflies

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκουφοβουτηχτάρι (Podiceps cristatus)

Παρατηρητής

igorderevskov

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 10:35 ΠΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beespeaker

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 11:21 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτόμπουφος (Asio flammeus)

Παρατηρητής

nancylightfoot

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Περιγραφή

One of at least twelve in communal roost.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίτρινος Χυμοπότης (Sphyrapicus varius)

Παρατηρητής

juliekazz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cathyp

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 01:36 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancylightfoot

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 03:49 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quiltedquetzal

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Raspberry Landing, St. Croix, WI

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zvkemp

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 11:01 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρογλάρονο (Chlidonias niger)

Παρατηρητής

nancylightfoot

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sprcrkwild

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 04:53 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On Marigold flowers

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregslak

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2022 03:58 ΜΜ PST

Περιγραφή

This Black Phoebe landed on a concrete drain wall and began to sing and display for several minutes. Flapping wings accompanied by two note calling.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόξανθος Πόδαργος (Podargus strigoides)

Παρατηρητής

peterviragphoto

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 10:36 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sprcrkwild

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 11:08 ΠΜ PST

Περιγραφή

Focused Sapsucker actively foraging; observed "working" a maple(?). Beautiful bird!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alana_atl

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2022 08:46 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sprcrkwild

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2021 11:13 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίτρινος Χυμοπότης (Sphyrapicus varius)

Παρατηρητής

rich10

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roamingthewoods

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfau_tarleton

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 02:16 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

watercolorist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 03:54 ΜΜ PDT

Περιγραφή

on Rabbitbrush

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sallypsandpiper

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 01:20 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Oxbow lake Wildlife Area, Defiance County

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnkolts

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 11:23 ΠΜ PDT

Περιγραφή

B appositus nest. The nest was very active with many bumble bees entering and lleaving, it also had a continuous load buzzing sound with bees inside cooling the nest on this hot day.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meganofearth

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbbutler

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 11:26 ΠΜ CDT

Περιγραφή

South Llano River SP

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

todd_dixon

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 07:45 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnkolts

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 12:40 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrenoel1

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 12:15 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beespeaker

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 02:46 ΜΜ UTC

Περιγραφή

aster

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwmccormick

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 10:38 ΠΜ CDT

Περιγραφή

On water hemlock, in an area of mixed forests and swamps.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλαινοκαρχαρίας (Rhincodon typus)

Παρατηρητής

jumper8twh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Malaysia (Google, OSM)

Περιγραφή

Off Redang, Pulau Lima - Southern Tip. One whale shark was sighted between 1m - 10m. Circling a group of 6 divers. sucking in and playing with bubbles from scuba divers. After about 20 minutes, another whale shark was sighted. Both whale sharks circled us for more than an hour. We had to leave eventually, while the whale sharks are still circling our boat. There has been several sightings of whale shark around Pulau Redang, though it's not common. And to have 2 whale shark apearing at the same time is rare. Specimen is accompanied by Remoras (Echeneis Naucrates) and Cobias (Rachycentron Canadum)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmlr

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Minnesota, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόλαιμη Πάρουλα (Setophaga castanea)

Παρατηρητής

danwel

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 09:57 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 08:52 ΠΜ EDT

Τόπος

Sharon, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Fledglings learning to use a suet feeder. These birds seem totally tame.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larrytip

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 02:10 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 03:43 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanblaney

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 09:17 ΠΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manimiranda

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 02:02 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jensanford

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2019 10:06 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billpalmer

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 07:18 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patty_teague

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 10:04 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael819

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 08:13 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίτρινη Πάρουλα (Setophaga petechia)

Παρατηρητής

insectology

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 07:12 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beeworldly

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 02:59 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aj-13

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 09:55 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reivendelcielo

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 04:15 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chyroptera

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 06:44 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Thoroughly enchanting

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlakish

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2020 08:58 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramonamom

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 10:38 ΠΜ UTC

Τόπος

Waso, Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 08:15 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandsvt

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 08:02 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulmathi

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

la4bonte

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 12:16 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daviddiller1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlodinow

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 08:16 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sprcrkwild

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 12:02 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Observed on Sweet Peas.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

voleman

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 03:44 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wingtrip

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 12:10 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thewildernessgoddess

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 03:35 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kate33

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 12:48 ΜΜ PDT

Τόπος

tungsten mine wa (Google, OSM)

Περιγραφή

Scouting ground surface under Vaccinium scoparium

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_schmidt

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 11:36 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Showing me his Scary Face

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dleaon1

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 08:45 ΠΜ CDT

Περιγραφή

On Red Clover

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beespeaker

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 12:22 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Mating pair. Flew through the garden, and landed here briefly.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

onlyvees

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 07:50 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charadrius

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 03:58 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sprcrkwild

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 12:05 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Observed on a variety of Hypericum (St. John's Wort?)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sprcrkwild

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 01:51 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Observed on Lupines

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectology

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 07:36 ΠΜ PDT

Τόπος

Hillsboro, OR, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hollyjaro

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 07:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beespeaker

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 12:23 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Lupin

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbee1

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 11:20 ΠΜ PDT

Τόπος

Toutle (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keirmorse

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 11:27 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnkolts

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 12:34 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόπλευρη Πάρουλα (Setophaga pensylvanica)

Παρατηρητής

thomasabenson

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 06:37 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sprcrkwild

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 12:04 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Observed on flowering blackberry vines.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arielkh15

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 02:30 ΜΜ UTC

Τόπος

Lena Lake (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)

Παρατηρητής

susanna_h

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

eating Serviceberries

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amytimmins

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 05:30 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donnalucas

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 12:11 ΜΜ PDT

Τόπος

Kennewick, WA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On Rocky Mt. penstemon (P. strictus).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wenatcheeb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2017 01:59 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannaj

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2019 12:32 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Queen bee by size and shape, although this is less obvious in the photos.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahm51

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 09:14 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 10:37 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnkolts

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2021 02:23 ΜΜ PDT