Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinhintsa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2023 12:57 ΜΜ PST

Περιγραφή

An abnormal colored Acorn Woodpecker along Gray Fox Trail off of Morgan Drive .

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leapy

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 03:39 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Tail, wings & bill size & shapes match magpie, but colouration was white & pale grey. Head was dark grey & eyes & bill black. Maybe a pale variant? Is that possible?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jairocad

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2022 01:43 ΜΜ -05

Περιγραφή

Carpintero Bellotero

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnylogic

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2022 12:02 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dswight

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2021 12:50 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hfabian

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2020 04:38 ΜΜ PDT

Τόπος

Alamo, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffharding

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 03:42 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishaspey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 02:58 ΜΜ PDT

Τόπος

Speywater, Troy (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Φασιανός (Phasianus colchicus)

Παρατηρητής

tbakeror

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 10:06 ΠΜ PDT

Τόπος

Diamond, OR, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

sedgequeen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 03:34 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Willamette Park, north end.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peregrinetracy

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 03:24 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectology

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 03:10 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trapperrein

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 05:31 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amytimmins

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 03:30 ΜΜ PDT

Περιγραφή

The pictures are very unclear. It doesn’t quite match any of the suggestions, which included phalaropes in general. I know there’s been a red-necked phalarope in the area, but those pictures don’t feature the same dark mark on the neck as I see here.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλεπωσκίουρος (Sciurus niger)

Παρατηρητής

mnharris

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 12:37 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abreinin

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Siuslaw National Forest (near Wakonda Beach)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eogren

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 11:26 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mygardenhaven

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 12:45 ΜΜ PDT

Τόπος

Myrtle Creek (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josemilla

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 12:59 ΜΜ UTC

Τόπος

Bello, CO-AN, CO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μοσχοποντικός (Ondatra zibethicus)

Παρατηρητής

sphyrapicus

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 11:00 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amandajb35

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 01:13 ΜΜ CDT

Περιγραφή

I think this might be juvenile Mountain bluebird

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dos_momotos

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 08:28 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lumenal

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 12:29 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordynne567

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2017

Τόπος

Mount Hood (Google, OSM)
Mammals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θηλαστικό (Ομοταξία Mammalia)

Παρατηρητής

brnhn

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 04:23 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Any way to tell if this was a person or wild animal? There are warning signs of cougar active in the are. I wasn't able to find any evidence of fur in the cuts.

The highest point on the tree was about 7 feet. It was taller than me but easily reached with a hatchet.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Πίκα (Ochotona princeps)

Παρατηρητής

jeffharding

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 07:16 ΠΜ PDT

Περιγραφή

This location seemed inappropriate for a pika, in that the edge of the lava flow was heavily grown in with vine maple.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffharding

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 11:34 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffharding

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 12:57 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffharding

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 12:55 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffharding

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 10:37 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffharding

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 11:25 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klyle161

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 07:53 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffharding

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 10:10 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffharding

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 10:26 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffharding

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 12:00 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectology

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 08:16 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlos1962

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2021 04:14 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Γελαδοπούλι (Molothrus ater)

Παρατηρητής

carriechelle

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 07:04 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Juv BHCO being fed by an adult SOSP (also logged separate entry for adult)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosawoodsii

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 10:16 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lettheworldgoby

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 06:44 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 05:01 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pearl_guy

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 12:17 ΜΜ PDT

Τόπος

Salem (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduartobando

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 09:09 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elkins456

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 12:05 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ezequielsilva

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 12:38 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kurtsteinbach

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 12:21 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alicecaste

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 12:20 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alicecaste

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 12:37 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alicecaste

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 12:17 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανοσκιουράκι (Neotamias minimus)

Παρατηρητής

cgates326

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 04:20 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος (Γένος Sciurus)

Παρατηρητής

lillauris

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 11:40 ΠΜ UTC

Περιγραφή

Small red, thin tail, white underbelly

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaudettelaura

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 04:18 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nordsman

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 08:59 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεφίτης (Mephitis mephitis)

Παρατηρητής

mnharris

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 05:06 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twainwright

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 10:06 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Chewing on western juniper; completely girdled base of tree. I didn't know they ate juniper. Or might this be another animal?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pacomp

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 11:06 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greghill1

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 01:46 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonbibeau

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 12:55 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dirb72

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 12:00 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattunitis

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 06:01 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oswaldoaves

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 10:08 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonantzincastror

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanesaabad

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2021 02:58 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amylarson

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 01:55 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georver

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2021 01:19 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastianlescano

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daver

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2018 01:46 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maidenhair43

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 03:21 ΜΜ UTC