Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2023 04:47 ΜΜ MST

Περιγραφή

Presa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 11:00 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2020 10:21 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcopolo_amarillas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 01:33 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2018 03:01 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)

Παρατηρητής

mztleca

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 06:30 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 09:08 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2021 06:04 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 10:20 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 05:41 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisco255

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 07:12 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ozcar

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 12:08 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 07:09 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)

Παρατηρητής

mztleca

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2020 09:49 ΠΜ MST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)

Παρατηρητής

mztleca

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2020 07:29 ΜΜ MDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mztleca

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2020 12:30 ΜΜ MST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2020 09:45 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2020 10:55 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2020 01:03 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πόσουμ Της Βιρτζίνια (Didelphis virginiana)

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2020 08:17 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2020 08:42 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2020 09:02 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020 07:20 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 10:16 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2020 03:01 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 02:40 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 02:08 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 11:56 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινο Ιγκουάνα (Iguana iguana)

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2020 11:32 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινο Ιγκουάνα (Iguana iguana)

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2020 11:54 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2020 02:05 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινο Ιγκουάνα (Iguana iguana)

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2020 11:57 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος Των Βράχων (Otospermophilus variegatus)

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 09:43 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2020 11:48 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020 07:35 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2020 01:53 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alejandra_galindo

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2020 02:10 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος Του Abert (Sciurus aberti)

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 08:29 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος Του Abert (Sciurus aberti)

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2020 02:00 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanramonmanjarrez

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2018 05:20 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2019 01:01 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2019 11:20 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2020 02:36 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020 12:47 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2019 06:33 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2019 06:58 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2019 06:38 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019 07:10 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 10:53 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινο Ιγκουάνα (Iguana iguana)

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 11:15 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020 08:27 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2019 07:20 ΠΜ MDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2019 08:56 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2019 08:09 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2019 04:05 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2019 09:05 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2019 09:11 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινο Ιγκουάνα (Iguana iguana)

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2019 09:50 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2019 10:12 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2019 08:16 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2019 07:48 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2020 03:53 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2020 01:24 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2020 08:46 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2020 07:19 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2020 08:31 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2019 04:17 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινο Ιγκουάνα (Iguana iguana)

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2019 03:56 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινο Ιγκουάνα (Iguana iguana)

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2019 04:30 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2019 10:59 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2019 11:30 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινο Ιγκουάνα (Iguana iguana)

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2019 11:35 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2020 03:56 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2020 12:41 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2019 08:15 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2019 08:02 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2019 08:00 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2019 07:29 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2019 07:46 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2019 08:11 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2020 07:56 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2019 07:31 ΠΜ MDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2019 07:21 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2019 10:27 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2019 08:01 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινο Ιγκουάνα (Iguana iguana)

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2019 07:34 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2019 07:05 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινο Ιγκουάνα (Iguana iguana)

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2019 08:26 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινο Ιγκουάνα (Iguana iguana)

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2019 07:38 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2020 09:19 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2019 11:57 ΠΜ MST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carmen77

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2018 12:55 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marumg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2019 08:06 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericblanc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2012 06:41 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eligarcia-padilla

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2018 02:06 ΜΜ CDT

Τόπος

Oaxaca, México (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eligarcia-padilla

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2016 01:05 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanbou

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2019 02:46 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marumg

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2019 05:05 ΜΜ CDT