Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vail

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 03:43 ΜΜ PDT

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myco_mama_vt

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 01:21 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Growing on ash leaves and twigs in tremendous numbers.

@fungikingdomqc

@stevilkinevil

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

montywilliams

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 05:05 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loren

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 10:54 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmahlerlore

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2023 03:10 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ttaylor9

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2023 12:31 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

true_islander

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 04:09 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernsibley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 11:19 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbarclay

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)

Περιγραφή

All rights reserved. not to be duplicated or used without consent and credit. Jbarclay

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ejchandler

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2019 05:25 ΜΜ PDT

Περιγραφή

THIS IS A 2-PART OBSERVATION COVERING 2 LOCATIONS WITHIN PIERCE COUNTY:
1ST - 2019, McChord AFB, WA
2nd - 2023, Farrell's Marsh, Steilacoom, WA

VOUCHER # 08131

DATE: 24 APR 2019 & 27 AUG 2023

STATE: WA

COUNTY: PIERCE

FORAY ID: South Sound Fungal Diversity Project.

SITE NAME: McChord AFB & Farrell’s Marsh, Steilacoom

iNat #: 180998410

NEARBY FLORA:

Conifer: Douglas Fir, Western Hemlock & Red Cedar
Deciduous: Western Red Alder, Large-Leaf and Vine Maple, Red Huckleberry
Evergreen: Sword Fern, Deer Fern, Rattlesnake Tongue Plantain, Black/Purple Huckleberry, Salal, Oregon Grape.

SUBSTRATE: Dead or Dying Confers.

HABIT: Many, sometimes in Clusters, (up to 10+ within 5-foot vertical).

LIGHT EXPOSURE: Shade, Partial Shade (varies based on location of target tree)

MOISTURE: Humid...during normal fruiting time, trees are in damp, mossy areas or, in the case of Farrell’s Marsh directly in or very-near Water with most or nearly all of roots covered

AMBIENT TEMP: Average for mid-Spring, Summer, Fall…. 62 Degrees F

SOIL TEMP: NA

ECOSYSTEM: 2nd-Growth Conifer, Mixed Forest, in Marsh...Infected Trees are or were in Standing Water caused by Beaver Dam.

ELEVATION:
@ McChord AFB, 312 Ft/95 Meters
@ Farrell’s Marsh, 236 Ft/72 Meters

LAY OF THE LAND: At McChord varying from Flat to Relatively Steep ground...At the Marsh, Relatively Flat, Irregular, Undulating

REFERENCES:

Audubon Society Mushrooms of North America, pg 266
Mushroom Matchmaker App (I. Gibson, M. Beug, D. Parker, D. Miller, N. Siegel, B. Kendrick);
Mushrooms of the Redwood Coast (Siegel & Schwarz), pg 478;
Pictorial Key to Pacific NW Mushrooms (Danny Miller)

DETAILED PHYSICAL DESCRIPTION, copied from the Mushroom MatchMaker App:

LATIN NAME(s) Cryptoporus volvatus (Peck) Shear Bull. Torrey Bot. Club 29: 450. 1902; Polyporus volvatus Peck

ENGLISH NAME(s): veiled polypore, cryptic globe fungus

NOTES: Features include a hoof-shaped to spherical, tan-colored fruitbody on conifers, which when sliced open is seen to have a hollow cavity lined in its upper part by pores, a tube layer and flesh, and in its lower part by a relatively thin layer that may be perforated. Spores are apparently spread by bark beetles as well as by wind.

RANGE: It is found in BC, WA, OR, ID, AB, MB, NB, ON, AZ, CA, CO, DE, FL, MA, MD, ME, MI, MN, MT, NE, NH, NJ, NM, NV, NY, PA, SD, UT, VA, VT, WV, WY, and east Asia, (Gilbertson).

CHEMICAL REACTIONS: None.

CAP: 1.5-8.5cm, more or less spherical to ovoid or slightly compressed or hoof-like, with hollow interior, upper surface whitish to warm tan or yellowish drying ocher-brown to reddish brown, with thin, smooth, glazed or resinous crust, 'margin extending down and under to form "veil" which completely covers pore surface; in age the underside perforated by one (rarely two) holes', (Arora), up to 4cm x 5cm x 4cm, hoof-shaped, margin continuous with a volva-like structure that encloses pore surface except for a small hole at the base; upper surface cream to yellowish or tan; not zoned, bald but often coated with a clear lacquer-like layer, smooth or wrinkled, (Gilbertson)

FLESH: tough; whitish, (Arora), up to 2cm thick, soft-corky; ivory-white, not zoned, (Gilbertson)

PORES: 3-4 per mm, hidden by "veil", "white becoming pinkish or brownish in age", (Arora), 4-5 per mm, circular, with thick, entire walls; pale to dark chocolate brown; tube layer up to 0.6cm thick, pinkish buff, (Gilbertson)

STEM: none

ODOR: "often fragrant (like Sparassis)", (Arora), slightly resinous (Miller)

TASTE: slightly bitter (Gilbertson)

EDIBILITY: too tough (Arora)

HABITAT: annual, "solitary or more often in groups on dead or occasionally old living conifers", (Arora), single or in large numbers, on recently killed conifers, "commonly fruiting a year after trees are killed by fire, bark beetles, or other factors and then displaced by other saprophytic wood-rotting fungi", especially on Pinus (pine), Abies (fir), and Pseudotsuga (Douglas-fir), causes soft grayish-white rot of sapwood, (Gilbertson), fruiting in spring, summer, and fall, (Miller)

SPORE DEPOSIT: pinkish or flesh-colored (Arora), white to cream-color (Miller), frequently carried by the Conifer Beetle.

MICROSCOPIC: spores 8-12 x 3-5 microns, cylindric to elliptic, smooth, (Arora), spores 12-16.5 x 4.5 microns, cylindric, smooth, inamyloid, colorless; cystidioles 20-28 x 5-7 microns, not projecting, but fusoid, thin-walled, with basal clamp; hyphal system trimitic, contextual generative hyphae mostly 3-7 microns wide (but with inflated parts at branches up to 15 microns wide), thin-walled, with clamp connections at all septa, with occasional branching, contextual skeletal hyphae 2.5-8 microns, thick-walled, colorless, nonseptate, with occasional branching, binding hyphae 1.5-2.5 microns wide, thick-walled, nonseptate, much branched, tramal hyphae similar, (Gilbertson)

NAME ORIGIN: means "provided with a volva" (Gilbertson)

SIMILAR: none

SOURCES: Gilbertson(1), Arora(1), Lincoff(2), Miller(14), Desjardin(6), Ginns(28), Siegel(2)

FAMILY: Polyporaceae, Order Polyporales, Class Agaricomycetes, Phylum Basidiomycota

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtbrooks

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 06:38 ΠΜ EDT

Τόπος

Danby, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing on dead pine, I think Eastern White.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dukeblue4

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 11:52 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugovanvliet

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2021 01:31 ΜΜ UTC

Τόπος

Durango, Mexico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genevievereynolds

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 01:28 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Only grew on Douglas fir logs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kirrr

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 02:37 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zrooms

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 12:07 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Ours seems to be pale to pink rather than purple

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paintchippa

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 01:15 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsppppppppp

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023 04:43 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steph_mo

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023 11:23 ΠΜ PDT

Τόπος

Korbel, CA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On 5 ft dbh dead (I believe a) doug fir, but there were a couple similar sized live oaks nearby. Hollow with slimy, marshmallowy texture (difficult to tear apart) and slightly foetid odor. Animals had grazed on one nearby.

Doesn't seem to have tubes?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

planterswort

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2023 10:26 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pualanid

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 11:10 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kslwombat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 04:07 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konami

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2020 02:28 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodmen19

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2017 08:40 ΠΜ MSK

Περιγραφή

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectology

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2020 04:20 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greeeenriver

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2020 01:42 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micheal_short

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 11:00 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pucak

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2020

Περιγραφή

Ecoregion: Southern Outer Piedmont
Habitat: Growing in soil near the base of a hardwood (oak)
Substrate: Soil
Nearest Tree: Live hardwood, oak.
Habit: Few
Cap/upper surface: Ca. 7=8 cm diameter, bald, smooth, pinkish-brown.
Cap/underside: Pores angular, 1/mm, deep greenish-yellow; no bruising.
Stipe: ca. 8 cm long, 1-1.5 cm diameter; deeply textured, pink-tan. Flesh doesn’t bruise.
Reference #: FYA-20200820-01
MO-424941

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adambryant

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2020 12:49 ΜΜ HST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anishavita

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frya

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 06:47 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

byule66

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2019 02:57 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josecamacho1776

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 02:52 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Found growing solitary on pine straw near pine.
Smells fresh. About the size of a human pinky. Very ornate stipe.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myco_mama_vt

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 10:00 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akilee

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 04:50 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjrthe1st

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 06:08 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pmali

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2012 12:50 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2012 09:16 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Yellow Stainer (Agaricus xanthodermus), Martin Luther King Jr East Bay Regional Park, Oakland, California

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark_wahlenbergia

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 12:10 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stellar_viscera

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2020 04:32 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamison_gauci

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 11:01 ΠΜ EDT

Τόπος

White Mountains (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theachesney

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2018

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found on bank covered with mosses, Mediterranean grasses and forbs, growing from buried moth larvae and pupae. Found at same location a few years ago.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaredchung

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2022 08:12 ΠΜ PST

Περιγραφή

5 inches diameter. In mulch on front of Escondido elementary school

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herppog

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2021 04:23 ΜΜ UTC

Περιγραφή

So pretty!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samarths

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 07:06 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ainsley5

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 03:27 ΜΜ UTC