Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

sopasbar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 01:18 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονάδα (Eremophila alpestris)

Παρατηρητής

sopasbar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 09:28 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσαετός (Aquila chrysaetos)

Παρατηρητής

sopasbar

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Oaxaca, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sopasbar

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2022 12:16 ΜΜ UTC

Τόπος

Laguna de Lagartos (Google, OSM)

Περιγραφή

Individuo con leucismo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sopasbar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 08:47 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sopasbar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 11:36 ΠΜ CDT

Τόπος

La Bocana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sopasbar

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 01:21 ΜΜ CDT