Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattberry

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αετογερακίνα (Buteo rufinus)

Παρατηρητής

ksondas

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2022 12:18 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μουστακαλής (Panurus biarmicus)

Παρατηρητής

ksondas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 03:15 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

ksondas

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 07:58 AM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πυροκότσυφας (Monticola saxatilis)

Παρατηρητής

ksondas

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 05:55 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skambouris

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2022 12:31 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2012 04:51 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rpillon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2010 09:59 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκό Φοινικόπτερο (Phoenicopterus roseus)

Παρατηρητής

ahmet_basoglan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 04:33 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjs041

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 06:40 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theodor2021

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2020 11:27 AM CET

Τόπος

Wüstenrot (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασπροπάρης (Neophron percnopterus)

Παρατηρητής

scops

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Armenia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markod

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2014 04:13 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahmet_basoglan

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2020 06:01 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahmet_basoglan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2020 03:42 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γερακίνα (Buteo buteo)

Παρατηρητής

biray_p

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2019 06:05 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιφικλείδης Ο Ποδαλείριος (Iphiclides podalirius)

Παρατηρητής

orhancelen

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2012

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)

Παρατηρητής

orhancelen

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2007

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orhancelen

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2012 12:31 AM UTC