Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jon_sullivan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2024 12:44 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Winged males were interested in this female giant scale insect. This is on the trunk of a lichen and moss covered matagouri tree.

I've uploaded a movie of their antics at https://www.flickr.com/photos/mollivan_jon/53516412215/

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

william-harland

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2024 12:00 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomgab

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 03:39 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumsend

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 02:05 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Found by Alf Webb on decaying rengarenga. Urns about 1mm high. @webb

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

waynekayeduncan

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 12:37 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knicolson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 10:53 ΠΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

househopper_jr

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 04:37 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 12:54 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Very cute (for an introduced species!). Hung around the garden for a few hours peckin about.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lloyd_esler

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 03:18 ΜΜ NZST

Περιγραφή

The three of us enjoying a clear, auntumnal day

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yarrow36

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 07:30 ΠΜ NZST

Περιγραφή

NZ pigeon nest from early 2023.It fledged in early march

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krmorison

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 04:31 ΜΜ NZST

Τόπος

Purau, New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krmorison

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 03:01 ΜΜ NZDT

Τόπος

Purau, New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dan686

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 01:39 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iansfinds

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 01:34 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Vine growing and flowering.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teruruphotography

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Female Puawananga

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flossiepip

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2022 04:43 ΠΜ NZDT

Τόπος

Kaeo, New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpegorino

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 03:42 ΜΜ BST

Τόπος

Edinburgh, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sam_e

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 06:24 ΜΜ BST

Τόπος

Edinburgh, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jon_sullivan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2015 01:31 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Gorse seed weevils on gorse flowers.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jballam

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 10:57 ΠΜ BST

Τόπος

Poole, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petaimmaca68

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 11:21 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Many in the Gorse flowers.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 09:03 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Two nights at Rakeahua Hut on the southern circuit, central Stewart Island.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 09:13 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Ground weta preying upon a porina moth

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 09:42 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Drawn to light

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλατυέλμινθες (Συνομοταξία Platyhelminthes)

Παρατηρητής

lizmilne

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 07:06 ΜΜ NZST

Περιγραφή

it takes a lot to gross me out but i found this in my room and frankly… EW

update: house is not infested with creatures, it came in on my jeans (evidence: slime…)

Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

jennysaito

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 01:02 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudia1024

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2022 10:34 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cooperj

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2022

Περιγραφή

A couple of House Sparrows used our deck as a dining table for dismantling & eating Cicadas. Maybe an hours worth of feeding resulting in a pile of wings of which this is a small sample. I'm surprised the Sparrows could fly off at the end.

Floral arrangement by me - not the Sparrows

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mehdh

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2005 07:39 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floradean

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Περιγραφή

spores are oval shaped

ID based on
Ridley, G., & Horne, D. (2007). A photographic guide to mushrooms and other fungi of New Zealand. Auckland: New Holland.