Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_long

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 10:11 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Hybrid between Black-throated Gray and Hermit Warbler.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινέλλη (Γένος Coccinella)

Παρατηρητής

kevinhemeon

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 05:36 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lguez

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2015 03:57 ΠΜ PDT

Περιγραφή

is it the right one, it seems to be the most similar ?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e-meling

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2020 07:58 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e-meling

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2020 06:46 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emigen7337

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 12:28 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cynestor

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 10:57 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Volunteers. Clawed white petals, erect linear fruits, cauline leaves not petioled.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bailey02

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 04:02 ΜΜ EST

Περιγραφή

Found in salt water aquarium. Collected from gulf coast.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudydiaz

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 11:34 ΠΜ PDT

Περιγραφή

On dead branches of Quercus chrysolepis.
Ascomta perithecia in erumpent stroma; necks non-valsoid.
Asci polysporus, bitunicate, long stipe, 105 x 10 μm. Ascospores hyaline, allantoid, 5-7 x 1-1.2 μm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudydiaz

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

High elevation chaparral and mixed forest, Pseudotsuga macrocarpa, Pinus ponderosa, Quercus chrysolepis, Hesperoyucca whipplei.
Growing on leaves and twigs submerged underwater ~4 in deep in mildly turbulent stream from snowmelt runoff. Area had been covered in snow two weeks previously, but it was absent at the time of the observation, with last traces visible in between peaks at the highest elevation.

Most caps clearly developing and expanding underwater; others starting above water out of saturated margins of the stream. “Aquatic” caps bursting through layer of algae on surface of the water, but no algae on the underwater substrate.

Underwater caps alabaster at button stages, expanding to brown with white cracked pattern. Above-water caps more dome-shaped, velvety, zonate. Both hygrophanous. Gill margins white; consistent feature.
Stipe lacking annulus, extraordinary flexible for Psathyrella. Rigid inner layer (revealed by microscopy to be a dark conglutination) and a squishy, plastic-bag-like outer layer (consisting of lighter hyphae in pyramidal ridges).

Spores deposit purple black.
Spores cigar brown. KOH+ fuscous. With apical pores. [11.8] 12.25-13.18 [13.9] x [6.2] 6.62-7.2 7[7.8] μm
Q [1.71] 1.74-1.89[2]

Spores measured from spore print deposited from mushroom cap that developed underwater; evidence for this is the presence of diatoms in the cross section of this mushroom.

On this same cross section are spores that appear to have germinated on the gills.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s_thomas

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 11:36 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 10:40 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Hillsborough end of Taumanu Reserve, Hillsborough/Onehunga, Auckland. On karo, by the start of the boardwalk.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madge

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 07:43 ΠΜ PDT

Περιγραφή

4 stamen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toshibaa

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 06:17 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desertnaturalist

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 11:05 ΠΜ WITA

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψυλλοειδή (Υπεροικογένεια Psylloidea)

Παρατηρητής

graham_montgomery

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 07:59 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Unk. host

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 09:38 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2010

Περιγραφή

The spores are round and smooth, with a small pigtail. Fruiting body often looks like an acorn.

Spores are at 1000x, 1.00 micron divisions.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coreyjlange

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 11:00 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Collection #211

@cannizag

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thehyphaemovement

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michellemarkel

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 06:18 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sara_medina

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 08:05 ΜΜ PDT

Περιγραφή

black light sheet

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelheine

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2023 06:11 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madge

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

On friable clay lens with Harpagonella palmeri and Microseris douglasii platycarpha.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ti_lamare

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 09:24 ΜΜ UTC

Τόπος

Shillong (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaywithdev

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 08:16 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adam187

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2003 12:43 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturegirlkh

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2016 11:00 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malacothrix

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 08:09 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel119

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2017 01:26 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Saw this at Carlsbad Caverns in NM today. Book says it's a rare vagrant in south Texas only, but here it is in southeast NM.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelptaylor

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022 10:48 ΠΜ PST

Περιγραφή

On Rhus ovata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 07:40 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Swept from scrubby vegetation in chaparral, mostly Quercus garryana.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dlbowls

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Περιγραφή

Leafminer on Coast Live Oak. I thought that it was a leafminer, but it is a gall.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

u_phantasticus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Almost certain this is a new, undescribed species. Not even sure what genus it could be in. Possibly a new Xylorhiza. Fairly abundant on steep carbonate slope with very shallow soil. Death Valley. Anyone know how to get a permit from the National Park to collect a specimen?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saunieindiego

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2023 03:23 ΜΜ PST

Τόπος

El Cajon, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Not at all sure what this is. Popped up in a potted plant and just bloomed today.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινέλλη Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)

Παρατηρητής

reptipods

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2023 03:38 ΜΜ PST

Περιγραφή

only 5 spots!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josefa

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2015 01:13 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coco_claire

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2017 07:00 ΠΜ PDT

Περιγραφή

First 5 photos of this Leucistic Hummingbird are from June 28, 2017, first sighting in Palm Desert, CA. The last 4 photos are from August 16, 2017. This gorgeous creature is so friendly with a huge personality. It comes when called and eats one gnat after another with so much to say! I feel he/she likes the yard because the concrete walls and house are painted bright white making this hummer feel protected. Keep in mind there are no feeders on the property. 1. Can you please help me identify the type of Leucistic this is. 2. Male or female? 3. Does this Hummingbird look healthy? I've noticed possible missing feathers on its wings. I'm not sure if it has worsened over time.Thank you :) all photos are mine and taken by me, Nicole Campanaro

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 05:09 ΜΜ MDT
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 09:53 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronvanderhoff

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 02:43 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronvanderhoff

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 11:19 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 12:17 ΜΜ PST

Περιγραφή

Bonny Doon Ecological Reserve

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edwardrooks

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2022 01:38 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturephotosuze

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 12:03 ΜΜ PST

Περιγραφή

Rocky Oaks

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 07:01 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Out front of 36 Exminster St, Blockhouse Bay, Auckland 0600. Casual?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_dt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022 02:22 ΜΜ NZDT

Τόπος

Whitireia Point (Google, OSM)

Περιγραφή

I noticed an amazing thing about these today. When I first saw them they were completely clear but when I nudged it the edges became white. This defense mechanism is used by Corolla sea butterflies as well, but I can't think what advantage it gives the animals.
Doing some research it seems this is called blanching and another siphonophore (Hippopodius) does this too. (https://hal.sorbonne-universite.fr/hal-02951249/document)
Mackie & Mackie 1967 stated that the opaque edges are permanent for Bassia and I can't find any later literature which mentions this behavior so maybe it is a previously unknown behavior.

This is a GO-SEA absence observation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genevieveearly

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gsbonfa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david99

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2017 08:02 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stenthesnake

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2022 08:14 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luture

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 03:02 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliandbrice

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2022 04:54 ΜΜ EST

Περιγραφή

Released unharmed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silvanolg

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 01:57 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 09:03 ΠΜ CDT

Τόπος

Alpine, TX, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Updated 11/26/2022. ID’d to species. Photos of male pleopod II added. Curvature on appendix masculina is not exactly as illustrated in the description, but is quite similar. Uropod exopod is subequal in length with endopod: a diagnostic character for the species. Without material from the type locality, I’m calling it T. subequalum.

Probably the most abundant invertebrate in most of the spring runs in the Lower Canyons. ID assumed to be T. subequalum based on proximity to the type locality in Big Bend National Park. This is the only described species in the region.

Whole body dorsal photo is a female. Ventral photo is a male showing appendix masculina on pleopod II.

Dissection and more detailed comparison with T. subequalum will be made in the future.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

u_phantasticus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 01:07 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efmer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 09:26 ΠΜ PST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonaleef

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2012

Περιγραφή

this 15 minute documentary provides additional information:

https://www.youtube.com/watch?v=5-f3esRYw18

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike-potts

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Small, white specimen in the lower/right of the image, just below the red rock. Image taken with an iPhone.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucasbobay

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 03:41 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δράκαινα (Echiichthys vipera)

Παρατηρητής

tamsynmann

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021

Τόπος

Oddicombe (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanfawcett

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

underwater_ofek

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 09:36 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_dt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 10:25 ΠΜ NZDT

Τόπος

Whitireia Point (Google, OSM)

Περιγραφή

Not much plankton but it was nice to see one of these. I also saw a small Lampea Ctenophore.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonsr35

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found in an underwater cavern, photographed, and then released back to where it came from. Five golden colored eggs are visible in some of the photos.

This blind species is endemic to the underwater caves and caverns of the Floridan Aquifer in north-central Florida. It typically hangs upside down from the ceilings of these underwater passages.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 10:50 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινέλλη (Γένος Coccinella)

Παρατηρητής

tmessick

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2018 02:18 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Nine-spotted? (ID using the Adalia app.) White margin on front of pronotum is thin, but present. Central suture is dark. Front-most pair of black spots is present, but extremely faint.
Found among flowers of a perennial lupine on ridge northwest from Jeff Davis Peak, east of Blue Lakes Road, south of Thornburg Canyon Trail, Mokelumne Wilderness, Humboldt-Toiyabe National Forest, Alpine County, CA, elev. ~8650 ft.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

explorralaura

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 11:34 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεράνιο (Γένος Geranium)

Παρατηρητής

alexanderke2026

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 11:28 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

u_phantasticus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Very small, only about a millimeter or so

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihuadean

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 11:30 ΠΜ PDT

Τόπος

Surrey, BC, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethan-k

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 12:13 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)

Παρατηρητής

krivas211

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 03:19 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim_score_birdingpal

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

New Mexico, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silveradojim

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 04:16 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianmwright86

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2022 04:35 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianmwright86

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 02:56 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcochran706

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2022 03:42 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)

Παρατηρητής

racheldmo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 12:00 ΜΜ PST

Τόπος

Orangevale (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)

Παρατηρητής

philippwickey

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2016 09:15 ΜΜ CST

Περιγραφή

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serpophaga

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2019 05:11 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οξαλίδα (Γένος Oxalis)

Παρατηρητής

debm

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2021 12:16 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οξαλίδα (Γένος Oxalis)

Παρατηρητής

currenfrasch

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2022 11:00 ΠΜ CDT

Περιγραφή

20+ plants on single hillside/cliff face

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffhamann

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 1982

Περιγραφή

Found at 12 m depth. Scanned from 35 mm slides.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2022 02:54 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anthonyhitchcock

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2010 02:32 ΜΜ SAST

Περιγραφή

See p. 82.3 of Field Guide to Insects of SA.
There are others in the same tribe that live under rocks in the N Cape, on hillslopes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_ross

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g_heaton

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2022 09:33 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidbygott

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2018 08:41 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arboretum_amy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2013 07:12 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mesene

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2012 02:31 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pauls_tucson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 01:48 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpoinat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 01:11 ΜΜ MST

Περιγραφή

Sweet lifer

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danbeckman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 08:48 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markotnes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 01:58 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ev4nw01f

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2019 09:12 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Abundant and widely distributed along sand bars and sandy banks of the Green River, Utah between Mineral Bottom and the confluence with the Colorado River.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2022 10:08 ΠΜ PST

Περιγραφή

Maybe?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kgerner

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 01:40 ΠΜ PDT