Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 07:13 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)

Παρατηρητής

silverbird

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 11:48 ΠΜ AEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodgerp

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2024 07:48 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2020 05:33 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob116

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 10:16 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vikdunis

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 09:13 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erinilewis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 04:14 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vetea_liao

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2022 08:00 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silverbird

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2013 04:50 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bahleman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2021 06:17 ΜΜ CET

Τόπος

Tanguiéta, Bénin (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnlenagan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 08:24 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scotthedges

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 07:24 ΜΜ ACST

Περιγραφή

Mushrooms apx 1 week old, no rain but damp ground. New Moon so dark night 30 sec exposure with f2.8 Nikon D800.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhfischer

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019 10:47 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrileeharris

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 01:27 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Photos 1-3 show the bee grooming, mouthparts extended. Photos 4-6 are, I believe, the same bee. It landed on hard-packed soil, and appeared to investigate a depression, but did not dig or enter a burrow. This is the only golden bee I saw in the area, which was otherwise very busy with small, nesting Lasioglossum.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silverbird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 09:14 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnlenagan

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 12:16 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silverbird

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 04:27 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silverbird

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 04:17 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ljk1410

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2023 11:51 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ljk1410

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 03:11 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 01:02 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2012

Τόπος

Sydney, UNSW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silverbird

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 06:50 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silverbird

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2012 10:05 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markayers

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 01:49 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrogenarorodriguez

Ημερομηνία

Αύγουστος 2005

Τόπος

Dominican Republic (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

that_bug_guy

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 12:31 ΜΜ EDT

Περιγραφή

My lil' friend.

As my Mom and I watched over the water, a small turtle poked its head out from under the surface. At that time, we were still both bewildered by the dead fish seen in this observation (https://inaturalist.ca/observations/157940101). It was a bit far, and we wanted a closer look. That's when my Mom had the bright idea to tell the turtle to swim over and bring the fish to us. She called the turtle her "lil' friend".

To our amazement, after being told, the turtle began swimming in the direction of the dead fish! Half-way there, it made a quick stop and looked up at us. My Mom reaffirmed what she wanted the turtle to do, and so, the small reptile continued its mission. It followed the reeds, making its way toward the carcass. Was the impossible about to become possible?

The turtle began to swim deeper into the water and just as it reached the rotting fish, it swam out of sight. Darn! Luckily, the wind would help dislodge the fish from the reeds and we would eventually get a better view, no thanks to this turtle.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divercraig

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2023 10:46 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2022 03:17 ΜΜ CET

Περιγραφή

Lots of fruiting bodies at various stages on one log

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dlync

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2022 08:05 ΜΜ AEDT

Τόπος

Hillvue (Google, OSM)

Περιγραφή

Attracted to UV 40w light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marmil

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 10:52 ΠΜ AEST