Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbuzas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 04:09 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbuzas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 03:46 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scoutingforplants

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 02:47 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Carya/Hickory

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

This is C. allegheniensis, or at very least C. umbellulata var. allegheniensis but there’s no species page for it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharonforsyth

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rumeltr

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 09:03 ΠΜ -05

Τόπος

Cuzco, PE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbuzas

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 04:35 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbuzas

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 05:54 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharonforsyth

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharonforsyth

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ptbrnchbob

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 02:13 ΜΜ EDT

Τόπος

Odenton, MD, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπειραία (Γένος Spiraea)

Παρατηρητής

whbaumga

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 04:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbuzas

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jugbayjs

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jugbayjs

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Would appreciate any input on which Macromia this is, thank you!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afahawkins

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 09:42 ΜΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τύφα (Γένος Typha)

Παρατηρητής

sharonforsyth

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharonforsyth

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Southern Spreadwing? I have never seen one, but:
• Dark rim of ovipositor seems to eliminate Swamp
• Color of the thorax, color of the back of head, shape of basal plate, and leg color seem to eliminate Elegant
• Length of ovipositor eliminates Sweetflag
• Fat, relatively short abdomen and dark legs eliminate Slender.

Thoughts appreciated, I am not good with spreadwings. @ophiogomphus @joshualincoln

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbuzas

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aidanrf

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasoneavery

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 03:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasoneavery

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Teneral female

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattandeliz

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023 01:45 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbuzas

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2023 06:31 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbuzas

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2023 04:51 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbuzas

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2023 06:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle_klotz

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

1st State Record!!!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle_klotz

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle_klotz

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gnat79

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbuzas

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbuzas

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 03:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγριο Γεράνι (Geranium robertianum)

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radiology

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 11:57 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Growing wild

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lurkershadow

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 01:56 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Ovipositing in Veratrum viride
Assuming it’s related to this one, but not assuming the same species occurs across the continent.
https://bugguide.net/node/view/805944

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbuzas

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odestosparrows

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Περιγραφή

One of two females, one male (no pic)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasoneavery

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 01:38 ΜΜ EDT

Περιγραφή

1

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbuzas

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 03:38 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbuzas

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 01:50 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2010 01:39 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbuzas

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 12:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_mosser

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbuzas

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vwiest

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 08:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbuzas

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kwixted0

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 01:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherwinton

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle_klotz

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbuzas

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 02:17 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharonforsyth

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2018

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherwinton

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasoneavery

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Several teneral observed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rumeltr

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 08:54 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριδάχτυλος Βραδύποδας (Bradypus variegatus)

Παρατηρητής

rumeltr

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 02:18 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgribben

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 05:42 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtylerbell

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hikerguy150

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbuzas

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 02:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbuzas

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 03:27 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Densely pubescent below.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angcargil

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 09:22 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbuzas

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_mlr

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbuzas

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 04:09 ΜΜ EDT

Τόπος

Oakland, MD, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronwertz

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbuzas

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 06:18 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbuzas

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 05:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbuzas

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 02:58 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbuzas

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbuzas

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2023 04:51 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasoneavery

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 02:10 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Seemed too large for Citrine or Rambur's at the time. Observed in pond 20ft from bank. No shoulder stripe in any photos.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbuzas

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 05:36 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbuzas

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 12:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wenj

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 10:57 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasoneavery

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 12:15 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorbogmont

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 02:45 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρίχρωμη Νυχτερίδα (Perimyotis subflavus)

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle_klotz

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle_klotz

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Thanks to @kyle_klotz for an awesome day field naturalizing and for spotting this amazing holy-grail lifer butterfly!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle_klotz

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)