Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbuzas

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 05:45 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peteeliot

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 02:45 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark935

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2016 03:45 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharonforsyth

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle_klotz

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertbwarrenjr

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

19 plants found

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbuzas

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 02:19 ΜΜ EDT

Τόπος

Potomac, MD, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosy_botany

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Περιγραφή

var virginica

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbuzas

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 02:46 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajwhitlock

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2023 09:01 ΠΜ EST

Τόπος

Homestead, FL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajwhitlock

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 12:25 ΜΜ EST

Περιγραφή

debated Palaka too

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle_klotz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markhollysalvato

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 01:54 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattyfelp

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2022 04:33 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλευρωδίδες (Οικογένεια Aleyrodidae)

Παρατηρητής

rumeltr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 05:53 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianaterryhibbitts

Ημερομηνία

Μάρτιος 2017

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markhollysalvato

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Περιγραφή

Southern Glades Trail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klorenzen

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2019 01:08 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margaritanoir

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2022 11:10 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mellis

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2017 03:31 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorbogmont

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2016 02:34 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2018 02:04 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afahawkins

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 10:36 ΠΜ EAT

Τόπος

Croc Farm (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margaritanoir

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 04:50 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Never encountered this plant before, is this right?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smuller

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 09:40 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sfc155

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2020 04:57 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbuzas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afahawkins

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 12:23 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dms215

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rekursiv

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2022 11:43 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattandeliz

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2020 10:18 ΠΜ EST

Τόπος

Potomac, MD, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

organicmaryjane

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2020 10:17 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janehill

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 12:43 ΜΜ EDT

Τόπος

Clarksburg, MD, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sleepym0th

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 05:04 ΜΜ EDT

Τόπος

Charlotte Hall (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgugger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2016 12:35 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mellis

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2017 01:18 ΜΜ EDT

Περιγραφή

State Champion, Nominated and Measured April 2017.

All non-native vines were removed from the tree after this photo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afahawkins

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2022 04:31 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afahawkins

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2022 05:45 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Μουριά (Morus rubra)

Παρατηρητής

andrejsbrolis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2016 01:15 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Μουριά (Morus rubra)

Παρατηρητής

forestseasons

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2021 06:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Μουριά (Morus rubra)

Παρατηρητής

capitalnaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 07:03 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2021 11:01 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mellis

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2017 07:59 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Maryland State Champion. Identified by Rod Simmons, Jane Hill, Marylant Native Plant Society, et al.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosy_botany

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dossification

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 01:22 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caitbolt

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 10:49 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomfeild

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 07:57 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amindel

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 08:28 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dossification

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2016 11:06 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosaeph

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 02:38 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Berry

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2021 08:56 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

accipitergentilis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 04:57 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmgconsult

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 10:40 ΠΜ EDT

Τόπος

Adelphi, MD, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alliecat1881

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2022 11:01 ΠΜ EDT

Τόπος

Ridge, MD, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Possibly Appalachian AND Marsh pictured?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharonforsyth

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakeantonioheaton

Ημερομηνία

Μάρτιος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

iacomaner

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 02:59 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψευδοσκορπιόνες (Τάξη Pseudoscorpiones)

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2019 07:54 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2019 08:27 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2019 08:49 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμβλύπυγα (Τάξη Amblypygi)

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2019 09:58 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Possible hybrids? Labellum shape seemed more akin to S. arcisepala than S. ochroleuca, both of which are growing in the immediate area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waynesweeds

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 04:04 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherwinton

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaelacoil

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 01:21 ΜΜ EDT

Τόπος

College Park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waynesweeds

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2005 03:36 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobogre

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 07:16 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erininmd

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 01:35 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

csanchezj7

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlarocque1962

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorbogmont

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 09:29 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharonforsyth

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 02:56 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allen_barlow

Ημερομηνία

Μάρτιος 2007

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

A large concentration of vernal pools are in the vicinity. This species was observed with some regularity.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbentall

Ημερομηνία

Ιούνιος 2016

Περιγραφή

This epizooic red alga grows on the pelage of some sea otters. In this tagged female, algae is visible covering the entire back of her head and neck. She also has algae on her abdomen, dorsum, and tail (less visible in photos). Alga ID confirmed through genetic analysis. Read more here: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mms.12275/abstract

Presence in the Pacific possibly the result of an introduction.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2019 08:38 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2019 10:18 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katie430

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 06:37 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maryhollinger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennistucker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 10:42 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakecackowski

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hikerguy150

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shadowmirror

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 12:35 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharonforsyth

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joem50

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2016 04:58 ΜΜ EDT

Περιγραφή

on a roadside bank
There were about 15 plants over about a 50 foot stretch of roadside with 8-10 plants in bloom. This plant was in a cluster of 5 plants near the center.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cnjordan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 12:27 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izafarr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 12:04 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zealon_wight-maier

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 07:36 ΠΜ EDT

Τόπος

Solomons, MD, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle_klotz

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djlavor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Note pointed snout; scattered oval (not squarish) spots on back; light dot in center of tympanum. It's similar looking cousin, L. palustris, would have two distinct rows of squarish spots down the back.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcgowenm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 10:48 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afahawkins

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2019 03:04 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djlavor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Note yellow eyes w/ dark stripe through pupil; large yellow spot behind eyes; prominent red on marginal scutes; dark olive skin w/ red stripes on neck, legs and tail; yellow stripes on head and chin.