Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbyoreos

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2024 02:01 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2022 05:20 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Host = Sarcobatus vermiculatus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brucen

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2001

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keirmorse

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 02:40 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023 03:43 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

logi_berrra

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 05:25 ΜΜ PDT

Περιγραφή

By the shores of Lake Elizabeth... this particular bush was teeming with all sorts of pollinators.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekoberle

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2020 05:38 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Growing out of limestone outcrop at Pecten Reef. White powdery substance on backside of leaves.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aidancampos

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjbauer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 05:09 ΜΜ PST

Περιγραφή

26

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2024 04:12 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hectormarquez

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 10:16 ΜΜ PDT

Τόπος

Ensenada, BC, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

no-orms

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 04:51 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coreyjlange

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2018 03:56 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frondsinhighplaces

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2008 08:09 ΠΜ PDT

Περιγραφή

As with most aquatic quillworts, the plants are inconspicuous and easily missed. The park botanist told me there were so many quillworts in the lake that moose would come there to feed on them. The animals would just wade around causing the plants to float to the surface so the moose could "Hoover them up," she said.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poa

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 02:55 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ptilidium

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2019 03:45 ΜΜ PDT

Περιγραφή

open grassland below rock outcrop

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharone

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 12:38 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annyperalta

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 01:54 ΜΜ PDT

Τόπος

Ensenada, BC, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leila_citlali

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 08:21 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharone

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 12:03 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Found on Larrea tridentata