Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χηνοπρίστης (Mergus merganser)

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 05:13 ΜΜ EDT

Τόπος

Potomac, MD, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 01:19 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικό Σκιουράκι (Tamias striatus)

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 02:41 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 11:02 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 12:52 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 10:26 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσκαλίδρα (Calidris alba)

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 01:41 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2024 02:44 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2024 02:20 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 12:07 ΜΜ EDT

Τόπος

Groveton, VA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2024 11:56 ΠΜ EST

Τόπος

Reston, VA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2024 01:09 ΜΜ EST

Τόπος

Groveton, VA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατοπτροφόρος Τρύγγας (Tringa semipalmata)

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2023 02:23 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2024 12:13 ΜΜ EST

Τόπος

Groveton, VA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2024 12:18 ΜΜ EST

Τόπος

Groveton, VA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μοσχοποντικός (Ondatra zibethicus)

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2024 12:58 ΜΜ EST

Τόπος

Groveton, VA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 12:08 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροπούλι (Pluvialis squatarola)

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2023 02:10 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2023 02:56 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δακτυλιόραμφος Γλάρος (Larus delawarensis)

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2023 09:14 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χαλικοκυλιστής (Arenaria interpres)

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2023 07:59 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεφανοπρίστης (Lophodytes cucullatus)

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2023 01:00 ΜΜ EST

Τόπος

Reston, VA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 04:01 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 04:02 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 02:43 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 12:45 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 09:32 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 07:13 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 10:02 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 12:45 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 03:06 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 06:59 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 04:27 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 06:54 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 07:36 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 10:07 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 09:53 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 02:55 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 04:01 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 04:18 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023 09:54 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 01:42 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γατοπούλι (Dumetella carolinensis)

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 10:48 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 09:28 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 08:09 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 12:58 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 12:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 02:24 ΜΜ EDT

Τόπος

McLean, VA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 03:36 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αζτεκόγλαρος (Leucophaeus atricilla)

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 11:19 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 04:25 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 06:21 ΠΜ EDT

Τόπος

Groveton, VA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 06:55 ΠΜ EDT

Τόπος

Groveton, VA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 06:01 ΠΜ EDT

Τόπος

Groveton, VA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 05:57 ΠΜ EDT

Τόπος

Groveton, VA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 09:59 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2023 04:24 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 04:30 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικό Σκιουράκι (Tamias striatus)

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023 10:43 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 04:20 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 01:03 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 12:35 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 01:50 ΜΜ EDT

Τόπος

Groveton, VA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 01:56 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 12:54 ΜΜ EDT

Τόπος

Groveton, VA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 01:19 ΜΜ EDT

Τόπος

Groveton, VA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 01:43 ΜΜ EDT

Τόπος

Groveton, VA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 01:26 ΜΜ EDT

Τόπος

Groveton, VA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγρια Γαλοπούλα (Meleagris gallopavo)

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 12:43 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 12:58 ΜΜ EDT

Τόπος

Reston, VA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 04:15 ΜΜ EDT

Τόπος

Groveton, VA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 04:47 ΜΜ EDT

Τόπος

Groveton, VA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 01:01 ΜΜ EDT

Τόπος

Reston, VA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 03:16 ΜΜ EDT

Τόπος

Groveton, VA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 04:45 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινοβουτηχτάρι (Podiceps grisegena)

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 11:50 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

I photographed these already so referring to the egg

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονογλάρονο (Sterna paradisaea)

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 11:40 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 12:31 ΜΜ EDT

Τόπος

Wolf Trap, VA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 03:51 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 03:24 ΜΜ EDT

Τόπος

McLean, VA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2023 04:34 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2023 12:00 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσκαλίδρα (Calidris alba)

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2023 07:04 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δακτυλιόραμφος Γλάρος (Larus delawarensis)

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2023 11:04 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2023 12:52 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2023 03:50 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειμωνογλάρονο (Thalasseus sandvicensis)

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2023 05:52 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2023 04:52 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 06:25 ΠΜ EDT

Τόπος

6075 Robbs Drive (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 05:56 ΜΜ EDT

Τόπος

McLean, VA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 02:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 03:33 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 03:55 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 04:21 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 03:30 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 06:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh0nf0x

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 02:24 ΜΜ EDT

Τόπος

Annandale, VA, USA (Google, OSM)