Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessieaguilar

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 05:27 ΜΜ CST

Περιγραφή

1100 m

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποικιλόμορφος Σκίουρος (Sciurus variegatoides)

Παρατηρητής

jessieaguilar

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 10:36 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessieaguilar

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 01:08 ΜΜ CST

Περιγραφή

1680 m

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessieaguilar

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 01:35 ΜΜ CST

Περιγραφή

1680 m

Planta escandente o suberecta, los tallos con glándulas globulares, de otra forma glabrados. Hojas con pecíolo (0.4–)0.6–0.7(–1) cm; lámina 4–9 × 1–3 cm, elíptica a lanceolado-elíptica, cuneada en la base, largamente caudado-acuminada en el ápice, glabra en ambas caras excepto hirsuta (pero glabrescente) sobre la base del nervio medio en el haz (y además con glándulas pustulares), plinervada. Infls. de 4–7(–10) fls.; raquis 4–9(–15) cm, glabro; brácteas florales verde pálido, 7–11(–16) mm, lanceolado-elípticas a oblongo-lanceo­ladas, nervadas, ciliadas marginalmente y con glándulas rojas, globulares. Fls. con el pedicelo (14–)19–25 mm; bractéolas 1–4 mm; cáliz 4–6 mm, el tubo 1.5–2 mm, conspicuamente ondulado-engrosado basalmente, con glándulas globulares, los lóbulos (0.5–)1(–1.5) mm, deltados, glandular-callosos marginalmente; corola rojizo verdoso, 19–29 mm, glabra; estambres 15–20 mm, los filamentos alternamente 3.5–4.5 mm y 6.5–7.5 mm. Frs. desconocidos.

Bosque pluvial y nuboso, áreas alteradas, 1000–1800(–2400) m; ambas verts. Cord. de Tilarán, vert. Pac. E Cord. de Talamanca. Fl. feb., mar., may.–jul., oct. ENDÉMICA. (Luteyn et al. 15252; CR, MO)

Esta sp. se puede reconocer por sus láminas foliares largamente caudado-acuminadas en el ápice, infls. de pocas fls., con el raquis delgado, y cáliz con el tubo conspicuamente engrosado basalmente y los lóbulos con glándulas globulares.

Tropicos.org. Missouri Botanical Garden

https://www.nybg.org/bsci/res/lut2/cavendishia_lactiviscida.html

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessieaguilar

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 01:07 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessieaguilar

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2024 11:19 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessieaguilar

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024 10:28 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessieaguilar

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2024 03:33 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessieaguilar

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2024 01:59 ΜΜ CST

Περιγραφή

1100 m

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessieaguilar

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2024 01:34 ΜΜ CST

Περιγραφή

1630 m

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessieaguilar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Costa Rica (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessieaguilar

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2024 05:29 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessieaguilar

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2024 01:25 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessieaguilar

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2024 03:48 ΜΜ CST

Περιγραφή

P. sanchoi?
(5 mm)

📍1340 m

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessieaguilar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024

Περιγραφή

Fotos de dos plantas epífitas en la misma rama.
Las últimas fotos muestran un poco mejor el color real más blancuzco de las flores con menos flash.

1120 m

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessieaguilar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 02:48 ΜΜ CST

Περιγραφή

1140 m
Fl. de varios tamaños, 1.5 a 2 cm

"Scaphyglottis pachybulbon es similar a S. lindeniana, pero con el estípite de los tallos más corto que el pseudobulbo (foto#4), las hojas más angostas y las fls. con el labelo blanco."

https://epidendra.com/taxones/Scaphyglottis/Scaphyglottis%20pachybulbon/index.html#

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessieaguilar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 12:51 ΜΜ CST

Περιγραφή

1170 m

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessieaguilar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 09:25 ΠΜ CST

Περιγραφή

Fotos de dos individuos diferentes a menos de medio metro de proximidad, ambas plantas epífitas en ramas caídas.

1250 m

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessieaguilar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 04:13 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessieaguilar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 03:14 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessieaguilar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2024 01:48 ΜΜ CST

Περιγραφή

1610 m

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessieaguilar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 02:05 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessieaguilar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessieaguilar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2024 10:28 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessieaguilar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2024 02:03 ΜΜ CST

Περιγραφή

(8mm)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessieaguilar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2024 09:34 ΠΜ CST

Περιγραφή

"Flores blancas con una mancha violeta en el labelo, el ovario y los sépalos con pelos estrellados oscuros.
(2mm)

La distinguen su tamaño pequeño, hojas proporcionalmente anchas, no articuladas, brácteas florales cortas y flores expuestas."

Manual de Plantas de Costa Rica III Monocotiledóneas (ORCHIDACEAE- ZINGIBERACEAE)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessieaguilar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2024 03:10 ΜΜ CST

Περιγραφή

Fl. solitaria (1cm )
1200 m s. n. m.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessieaguilar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2024 12:11 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessieaguilar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 11:07 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessieaguilar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2024 03:02 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessieaguilar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2024 10:49 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessieaguilar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2024 11:06 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessieaguilar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2024 03:20 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessieaguilar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 10:56 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessieaguilar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 10:09 ΠΜ CST

Περιγραφή

1200 m s. n. m.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessieaguilar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 07:35 ΠΜ CST

Περιγραφή

"Flores blancas con una mancha violeta en el labelo, el ovario y los sépalos con pelos estrellados oscuros.
(2mm)

La distinguen su tamaño pequeño, hojas proporcionalmente anchas, no articuladas, brácteas florales cortas y flores expuestas."

Manual de Plantas de Costa Rica III Monocotiledóneas (ORCHIDACEAE- ZINGIBERACEAE)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessieaguilar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023

Περιγραφή

Flores de varios tamaños, desde 1.7 a 2.5 cm.
Observada a 1200 m.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessieaguilar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 10:41 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessieaguilar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 12:53 ΜΜ EDT

Τόπος

Duxbury, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessieaguilar

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 02:52 ΜΜ CST