Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmcnear

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Large population on hillside in CZU burn zone

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimpiercy

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 02:56 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

basidio-subbedhunter

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2024 02:35 ΜΜ PST

Τόπος

Thousand Oaks (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2024 12:30 ΜΜ PST

Περιγραφή

on Opuntia!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serpophaga

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2022 04:51 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serpophaga

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2020 05:41 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

artzyology

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2020 11:06 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριφύλλι (Γένος Trifolium)

Παρατηρητής

serpophaga

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 10:04 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serpophaga

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 10:40 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ebertar

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sierrawolf

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2017 12:40 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Pretty old & dried out; mixed oak/pine woodland habitat

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cynestor

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 10:57 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Volunteers. Clawed white petals, erect linear fruits, cauline leaves not petioled.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conormcmahon

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 01:55 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serpophaga

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2019 09:49 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evhobson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022 11:29 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιτιά (Γένος Salix)

Παρατηρητής

georgeafghan

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 07:10 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pleistocene

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_g

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2022 07:49 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_g

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2022 07:34 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Μάρτιος 2017

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chasenexttorocks

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickmoore91

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 10:20 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεβαντίνη (Santolina chamaecyparissus)

Παρατηρητής

ilvheisler

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 11:40 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grnleaf

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 03:53 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasmine192

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2020 03:58 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zabbey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 09:27 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eightysixcrooks

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2019 07:57 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

out_west_jess

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2019 01:54 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Taking a guess!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lahall

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 11:16 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2010 11:58 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Camp Hess Kramer

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sscrivy

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 01:23 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

velinoff

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 03:14 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bit

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2014

Τόπος

Namakwa, ZA-NC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

km_pease

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2021 02:11 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

A minimum of ~294 caps present in an area of ~ 3 m²

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

km_pease

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2021 02:06 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trickman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2020 11:17 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waldeinsamkeit

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2020 01:01 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waldeinsamkeit

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2020 01:42 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fireflyhigh

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2020 01:02 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 12:17 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upandadam

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2017 01:46 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maddie73

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2020 10:12 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeycurti3

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2019 11:07 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fake_id

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 12:05 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Location is approximate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cynestor

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2020 04:01 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαμιαμίδι (Hemidactylus turcicus)

Παρατηρητής

gwyndoli

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2020 02:54 ΠΜ PDT

Τόπος

Camarillo, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robbhamilton

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 04:11 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Abundant on Ormond Beach, especially on dry sand, especially down close to the ocean. Identified by James Bailey, who was also present.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jqrichmond

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2019 12:44 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blacktip

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 05:47 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mamaslugglet

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2020 11:17 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryanjbd

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2020 06:54 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Moth, Lepidoptera. Documented in the Ojai Valley, Ventura County, California, USA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hilarystaples

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2017 05:30 ΜΜ PST

Περιγραφή

catavina

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2020 04:18 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

watchandsee

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2020 11:34 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Περιγραφή

County Line Beach

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miklextic18

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 08:33 ΠΜ PDT

Τόπος

Ventura, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divindk

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2019 01:22 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Two-Spot Octopus with egg mass at Anacapa Island in the Channel Islands National Park. Depth about 18'.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

A set of around 10 shallow digs 3-5 cm deep tipped me off. Raking back the layer of Redwood needles another 2-5 cm (total depth probably something like 4-8 cm) turned up a single fruitbody situated amongst a lot of branched white rhizomorphs (see photos). Soil and humus had a strong vegetal odor – not great but not particularly unpleasant.
Peridium blushed rosy and royal purple!
Cross-sectioned fruitbody shows many olive-colored locules (likely paler because the fruitbody is small and immature).

Apparently has not been recorded in Santa Cruz County since the 80s, and only found a few times anywhere in recent decades.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Περιγραφή

I counted about thirty fruitbodies of this species at this spot today, many thanks to Carol Selter for the tip on where to find them!

Spores inamyloid, smooth, tapered-ellipsoid to pip-shaped. Basidia clamped at base. Some basidia 2-spored. Pileipellis a cutis of inflated, minutely incrusted hyphae with small clamps; occasionally with small, diverticulae or "anastomosing with "H" connections"/fusions between hyphae.

Spores:
L x W= 9 x 5 µm Q= 1.8
L x W=8 x 6 µm Q= 1.3
L x W=9.5 x 6 µm Q= 1.6
L x W= 9 x 5.5 µm Q= 1.6
L x W= 8 x 5.5 µm Q= 1.5
L x W= 11 x 7 µm Q= 1.6

Average:
L x W: 9.1 x 5.8 Q = 1.6

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephanomeria

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2018 08:23 ΠΜ PDT

Τόπος

California, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Xeromelecta californica?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rohitmg

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2013

Τόπος

NEHU, Shillong (Google, OSM)

Περιγραφή

Siamusotima sp

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmucientes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2019 04:58 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2018 09:44 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psyllidhipster

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2018 11:59 ΜΜ PDT

Περιγραφή

these are having a good year

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dlbowls

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2017 11:54 ΠΜ PDT

Περιγραφή

I am not sure what the insect on it is, but it seems to be depositing something inside the already existing gall.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apatten

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2017 09:51 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οροβάγχες (Φυλή Orobancheae)

Παρατηρητής

dlbowls

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2016 12:31 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregpauly

Ημερομηνία

Ιούνιος 2017

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

One of 10 observed. One specimen also collected and deposited at the Natural History Museum of Los Angeles County (GBP 3550).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιούνιος 2017

Περιγραφή

I showed the California Young Birders group a series of Calochortus invenustus and kennedyi yesterday and we then found this beauty on the trail ahead. A hybrid between Calochortus invenustus and kennedyi.

The colouration is perfectly intermediate and there is only a faint trace of a green stripe on the underside (strong in most invenustus, absent in kennedyi).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2017 12:35 ΜΜ PDT

Περιγραφή

In tandem... on the head of an aquatic Garter snake. Awkward for all parties involved.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2016 08:08 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Presumably an escaped pet. Now expired. Assuming quills bleached... Unless this is some sort of Tenrec thing. Carcass collected for the Bone Hags. Perhaps they can tell us for sure.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serpophaga

Ημερομηνία

Μάρτιος 2016