Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bjw1633

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2020 01:04 ΜΜ PST

Τόπος

Glen Canyon Park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

dmontijo

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 02:08 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_chasse

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 03:54 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Περιγραφή

These are from a fairly well known population/occurrence. Along this particular slope, the majority of plants had already senesced, and were very dried out. A few individuals were just emerging, and a couple were still in bud. All in all, VERY dry conditions in the area, and this population is far past peak bloom for the season.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sennesand

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2020 10:14 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

rudyard

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2018 05:04 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dpom

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2017 11:38 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sennesand

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2019 03:58 ΜΜ PDT

Περιγραφή

'CANYON BIRDS': the gorgeous crested Steller's Jay

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sennesand

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2019 09:28 ΠΜ PDT

Περιγραφή

This is by far the largest, fanciest moth I have ever seen (and photographed) at about 2 inches head-to-tail and over 3 inches with wings fully expanded.
It has the bright orange-yellow hindwings (see 2nd photo).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sennesand

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2019 04:41 ΜΜ PDT

Περιγραφή

These Triteleia laxa are abundant on this urban grassland slope and their purplish blue colour makes a nice contrast to the surrounding dry and pale grasses. And another thing:
Who wouldn't love their common name "Ithuriel's Spear", after the angel Ithuriel from Milton's 'Paradise Lost': perfectly ethereal, isn't it ...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sennesand

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2019 04:50 ΜΜ PDT

Περιγραφή

There is almost nothing green left on these Fritillaria affinis, just tall stems crowned with the most amazing (and beautiful) seed pods!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

papiliogal

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2019 12:38 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sennesand

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 02:23 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Take a close look: there are two centipedes here.

  • Is the big (red) guy eating the little (gray) guy?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sennesand

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2019 06:26 ΜΜ PDT

Περιγραφή

This Douglas Iris bud is ready to unfurl and open up. Yet it is - in itself and at this moment in time - a thing of exquisite beauty.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sennesand

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2019 01:57 ΜΜ PDT

Περιγραφή

This male Coastal Green Hairstreak took a liking to a backpack that was just about the same colour as himself... he had a sit and a rest on it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sennesand

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2019 03:38 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Found a small cluster of these plants at various stages of bloom. I shall go back periodically and monitor their progress.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2019 02:16 ΜΜ PDT

Περιγραφή

I can't tell if this is an overwintered male or a male with a few weeks on-the-wing...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dpom

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2019 08:41 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κηλιδωτός Ακτίτης (Actitis macularius)

Παρατηρητής

dpom

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2019 10:47 ΠΜ PDT