Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erik-jules

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 03:18 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobmcd

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 03:18 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dickwood

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 01:09 ΜΜ PDT

Τόπος

Fair Oaks, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

2nd observed this month, mississippi bar