Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corvi

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2019 10:18 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corvi

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2019 04:48 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corvi

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2019 05:47 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corvi

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2019 05:46 ΜΜ PST

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corvi

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2019 07:13 ΜΜ PDT

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corvi

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2019 07:19 ΜΜ PDT

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουβόκυκνος (Cygnus olor)

Παρατηρητής

corvi

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2019 07:22 ΜΜ PDT

Περιγραφή

These bird footprints are longer than my hand!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corvi

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2019 07:24 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)

Παρατηρητής

corvi

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2019 07:35 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corvi

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2019 07:28 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corvi

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2019 07:21 ΜΜ PDT

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corvi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουβόκυκνος (Cygnus olor)

Παρατηρητής

corvi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2019 03:30 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caladri

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2018

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caladri

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2018

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Tan morph, fruiting in large clusters on fallen tree; perhaps thirty such clusters.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ίσκα (Fomes fomentarius)

Παρατηρητής

caladri

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2018

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caladri

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caladri

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caladri

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2019 02:37 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)

Παρατηρητής

corvi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2019 02:34 ΜΜ PST