Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enrique_flores_garcia_14

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 11:05 ΠΜ MST
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

dianne119

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022 02:11 ΜΜ PST

Τόπος

Richmond, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

i found this bone on the bay shore. Any help in identifying welcome. iNaturalist auto-entered Ray-finned Fishes but I don't know if it is a fish or a bird.

Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

habercrombie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2022 04:43 ΜΜ EST
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

mr355341

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2022 10:01 ΜΜ AST

Περιγραφή

From my bone collection, found at tge foot of an osprey perch

Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

el_nutcase

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2022 12:04 ΜΜ EST
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

ericaflory

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 04:04 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γριβάδι (Cyprinus carpio)

Παρατηρητής

billarbon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2009 06:47 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Eating algae on the edge of one of the big pools between the falls and the bog pool at the bottom of the cataracts

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 12:09 ΜΜ MSK
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

tinatx

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2022 11:51 ΠΜ CST
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

emmashelton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 03:18 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Unknown animal skeleton parts on SF Bay

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katie2018

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 01:16 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mccrea

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 04:22 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tabithaolsen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 09:47 ΠΜ CDT

Τόπος

Luther, OK, US (Google, OSM)
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

el_nutcase

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 02:48 ΜΜ EST

Περιγραφή

lower jaw

Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 12:56 ΜΜ EST

Τόπος

Smyrna, DE, US (Google, OSM)
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

mrdace

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 01:22 ΜΜ EST
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

mrdace

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 01:20 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrdace

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 01:24 ΜΜ EST
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

kgoodman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 02:49 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Duck foot bone?

Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

ilikelasagna

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 10:36 ΠΜ EDT

Περιγραφή

I run across these bones along the Florida Gulf coast. Any idea what species they belong to?

Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

juan_carlos_caicedo_hdz

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 12:52 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Fish scale?

Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

th92105

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 04:18 ΜΜ PST

Τόπος

San Diego, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γριβάδι (Cyprinus carpio)

Παρατηρητής

johnfairlie

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2021 12:19 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacksonkusack

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 02:38 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possiblybuddha

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 09:51 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οξυρρυγχίδες (Οικογένεια Acipenseridae)

Παρατηρητής

ground_gazer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 04:12 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οξυρρυγχίδες (Οικογένεια Acipenseridae)

Παρατηρητής

sadie_hickey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 03:03 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Killed in a recent fish die off

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οξυρρυγχίδες (Οικογένεια Acipenseridae)

Παρατηρητής

sadie_hickey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 03:20 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Presumably killed by recent anoxic conditions

Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

waynesweeds

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 12:57 ΜΜ EST
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

splnddfairywren

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 01:35 ΜΜ EDT
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

felicitymeade

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2022 06:08 ΜΜ EDT
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

erindrumm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 02:03 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Parts of a fish?
Possibly an operculum?

Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

runningvegan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 12:06 ΜΜ PST

Τόπος

Alsea, OR, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Probably a salmon fin.

Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

theluciddreamer

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2022 07:09 ΜΜ CDT
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

miguel_ramiez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2022 12:06 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γριβάδι (Cyprinus carpio)

Παρατηρητής

jjwot

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2022 02:08 ΜΜ CST
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

afuturezoologist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 12:12 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Found some bones on a dried up riverbed, they seem pretty old. I'm no expert on skeleton ID but I do believe that these are fish of some form.

Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

tcriley

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2022 05:52 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snakebird15

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 12:30 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Maybe a Cusk? I really don’t know

Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

sehnature

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 09:52 ΠΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lpbateman

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 10:45 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Skull bone (?). Legally collected with permit for McGill University. Fossil collection without a permit is essentially illegal in Alberta.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οξυρρυγχίδες (Οικογένεια Acipenseridae)

Παρατηρητής

ground_gazer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 03:42 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Chap stick for scale. There was still connective tissue holding the vertebrae together, so this seems pretty recent

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οξυρρυγχίδες (Οικογένεια Acipenseridae)

Παρατηρητής

ground_gazer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 03:54 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cspiwak

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2022 02:58 ΜΜ EDT

Τόπος

Lake Erie, NY, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mary2444

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2022 10:12 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Found this on the shore of Lake Michigan in Saugatuck, MI. Wondering what it is a skeleton of.

Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

rangerharles

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 01:17 ΜΜ EDT

Περιγραφή

I believe a fish operculum or maybe the inner shell of an oyster/mussel

Found at base of tree on Langlee Island where other evidence of bird feeding was present

(There was a fish caudal fin bone in the tree a couple feet above our heads)

Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

orandeart

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 09:59 ΠΜ EDT

Τόπος

York (Google, OSM)
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

magicspear

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 10:28 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Unknown bones found about 5 meters from a shallow river in leaf litter

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judy195

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 09:01 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alecc

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2022 07:29 ΠΜ CDT
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

meganmigues

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 02:04 ΜΜ CDT

Περιγραφή

A skull of something?

Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 06:44 ΜΜ PDT

Περιγραφή

This observation is part of a community study documenting the massive fish die-off as a result of algae bloom

Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

oliviatheexplorer

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 01:33 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Does anyone know what this is? Could be a foot of some animal or bird.

Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022 01:39 ΜΜ PDT

Τόπος

Fremont, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

These observations are part of a community study documenting the massive fish die-off as a result of algae bloom

Ετικέτες

Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022 01:52 ΜΜ PDT

Τόπος

Fremont, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

These observations are part of a community study documenting the massive fish die-off as a result of algae bloom

Ετικέτες

Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022 01:52 ΜΜ PDT

Τόπος

Fremont, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

These observations are part of a community study documenting the massive fish die-off as a result of algae bloom

Ετικέτες

Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

ljr2018

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2004 02:11 ΜΜ EDT
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

edwardrooks

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 12:08 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klamathriversue

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Περιγραφή

14 inch dead sucker

Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

waynard21

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 03:37 ΜΜ EDT
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

rhydyiff

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 12:50 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γριβάδι (Cyprinus carpio)

Παρατηρητής

hamiltmo

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 01:45 ΜΜ MDT

Τόπος

Broadus, MT, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loisposey

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 10:52 ΠΜ EDT

Περιγραφή

color mutation?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carabid_47

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 09:44 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)

Παρατηρητής

tethydoros

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 08:13 ΜΜ EDT

Τόπος

Powell, OH, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thefinalmeep

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 05:57 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Found a skeleton at low tide.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριγλίδες (Οικογένεια Triglidae)

Παρατηρητής

geragotelis

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 07:05 ΜΜ EDT
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

rayquazasaur

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 06:19 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hsug1747

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 06:57 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hsug1747

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 06:46 ΠΜ PDT
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

juliabohemian

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 08:17 ΠΜ PDT
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

markb1984

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2021 04:50 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Found a canine tooth in the river. Still some flesh attached. Update: appears to be some kind of fish bone.

Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

draleah

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 03:01 ΜΜ CDT
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

draleah

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 03:01 ΜΜ CDT
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

heather1583

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2022 09:13 ΠΜ UTC
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

ellendale

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 11:06 ΠΜ EDT

Περιγραφή

This seemed to be a fish scale but not entirely sure. Found 3 of the all about the same size.

Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

qwertyduck

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesseholifield

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 02:33 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevin_gevaert

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2021 05:08 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

queensomething

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2019 08:39 ΜΜ PDT

Τόπος

Dallesport, WA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshua_rains

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 12:35 ΜΜ ADT

Τόπος

Sunset, SC, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found dead. Appears to have been unfortunately shot by someone bow fishing or snagged.

Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

asofiagr

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2022 12:29 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Some type of fish, any suggestions?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moxostoma

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2018 04:25 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pmk00001

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 10:06 ΠΜ EDT
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

jennahann44

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2022
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

wildwomaninthesuburbs

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2018 01:44 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Tiny skeleton - fish?

Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

upupa-epops

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020 05:35 ΜΜ EDT
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

upupa-epops

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2020 12:21 ΜΜ EDT
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

upupa-epops

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2020 12:46 ΜΜ EDT
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

thunefeld

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 08:52 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Fish? Found on the shore of Lake Michigan.

Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

cammie

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 05:15 ΜΜ EDT
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

feathered

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Περιγραφή

on Lake Michigan

Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

feathered

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dysm

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I assumed fish but I'm guessing this isn't enough to specify.

Edit: Based on its placement near other bones

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dysm

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Based on its placement near other bones

Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

upupa-epops

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 11:43 ΠΜ EDT
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

upupa-epops

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 11:42 ΠΜ EDT
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

upupa-epops

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 11:40 ΠΜ EDT
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

upupa-epops

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 11:44 ΠΜ EDT
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

upupa-epops

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 11:46 ΠΜ EDT