Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soggyboots

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 07:46 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philpugh

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2019

Τόπος

Kabul (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)

Παρατηρητής

nemesis1386

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2018 03:36 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taimurkhan

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 04:05 ΜΜ PKT

Τόπος

Marguzar, Swat. (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tenthousandhz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiroiguchi

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2012 02:36 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandykeller

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2019 09:15 ΠΜ EDT

Τόπος

Kamwenge, Uganda (Google, OSM)

Περιγραφή

During the Rockjumper birding trip.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

juanvi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2019 01:23 ΜΜ CEST

Τόπος

Valencia, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_bairstow

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2019 01:56 ΜΜ PST

Τόπος

Eel Canyon (Google, OSM)

Περιγραφή

!!!

Collected in midwater trawl aboard the R/V Coral Sea.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debdee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2019 12:26 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roeyo

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2019 08:34 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2019 08:53 ΜΜ HST

Τόπος

Mt Ouin (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2019 12:24 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Starting with one nice shot, then chronological, from spotting in a hollowed rotten branch, through to the snail making its escape via mucus thread abseiling technique from my piece of A4.

Definitely one of the most stunning things I've photographed yet.

Size of shell approx 4mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mig_ernesto

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2018

Τόπος

Maisí, CU-GU, CU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattparr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2019 02:28 ΜΜ EST

Τόπος

Pichincha, Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

Reserva las tangaras research station

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstnryn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2019 01:32 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimin_oh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yancai

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2018 06:25 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

venus5026

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2013

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Μάιος 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Απρίλιος 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2017

Περιγραφή

San Diego County, California, US

DNA sample obtained

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachelshoop

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Περιγραφή

San Diego County, California, US

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephanomeria

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2016 05:49 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2019 05:34 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2018 09:49 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simongrove

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2015 09:46 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Native slug Cystopelta bicolor, Tarkine Bush Blitz, Tasmania, January 2015. These slugs only come out at night, when they clamber among vegetation and climb treetrunks. Normally blue-grey, those living in western rainforest areas have a delicate green hue instead.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2018 11:51 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dpom

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2019 09:04 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenoreatwood

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2001 09:22 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuela64

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 07:59 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zoieg

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2018 09:47 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jkfoon

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2016 01:20 ΜΜ AWST

Τόπος

Perlis, Malaysia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jkfoon

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2016 07:57 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ladybird_sunbathing

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2017 11:34 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrickc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2013 09:06 ΜΜ EST

Τόπος

Baracoa, Cuba (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larkinheather

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2019 03:48 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sullivanribbit

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2018 09:22 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderr

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2019 04:53 ΜΜ SAST

Περιγραφή

with Enviro-Insight

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andyfrank

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2019 10:21 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackspaniard

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2019 04:01 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikegrutherford

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

w_mcdaniel

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2015 07:19 ΠΜ CDT

Τόπος

Roseau, Dominica (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

engelhard

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2018 06:28 ΜΜ GMT

Τόπος

Dominica, DM (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

royh

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2017 05:14 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterzoo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2016 12:30 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abelyeomengwei

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2017

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

This endemic species is said to inhabit undisturbed forests in Singapore. They have a preference to live within tree canopies and rarely come down,so we were really fortunate to see about 5 individuals all surrounding a single tree next to the road.They are known to be hermaphroditic, and possesses both male and female reproductive organs,but still need to find another snail to mate.
This species is currently listed as endangered on the Singapore Red Data Book due to several factors such as rapid urbanisation and over collection of their shells.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

penelopegillette

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2017 07:12 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstnryn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2019 05:05 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

basilconlin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2018 12:44 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saras

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slapcin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2003

Τόπος

Mount Shungol (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοχλίας Ο Πωματίας (Helix pomatia)

Παρατηρητής

harhyama

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2018 02:14 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rappman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2018 07:00 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2016 12:20 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brianlee

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2012

Περιγραφή

Blue Slug

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyg

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2010

Περιγραφή

This beautiful snail was found about 1.5 meters up a small tree alongside a clear, cool stream coming out of an unlogged section of forested mountains.
I showed the pic to several local folks later. Some said they had seen similar snails, but others couldn't recall having ever seen one, so I believe it's not that common.
I think it could be an undescribed species. Please help me identify this guy if you are into gastropods.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pakko_gomez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2017 04:25 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pizzamurderer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2018 06:39 ΠΜ +08

Τόπος

Sarawak, Malaysia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

souhjiro

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2004

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2018 08:34 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Only about a mm or 2 long, found in soil.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mauriciouhle

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2015 08:51 ΜΜ -02

Περιγραφή

Streptartemon abunaensis (Baker, 1914)
RPPN Cristalino

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushboy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2014

Περιγραφή

intrepid night-hunter


7mm - shell length a-crawling on the kitchen yard wall late at night after rain

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissamontejo

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2019 09:14 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coon_kid

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maryallisoncowles

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edmundli

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Malaysia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slapcin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2005

Περιγραφή

Papustyla hindei

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slapcin

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2005

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slapcin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2008

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slapcin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2008

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slapcin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2010

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slapcin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2008

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loarie

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2016 11:08 ΠΜ AWST

Περιγραφή

Very interesting snail with shell almost covered

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

epopov

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2016 06:36 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slapcin

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Myanmar (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slapcin

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2007

Τόπος

Reunion Island (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slapcin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2003

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slapcin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2008

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanresendizcruz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2011 02:17 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sorilet14

Ημερομηνία

Μάρτιος 2015

Τόπος

Oaxaca, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slapcin

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2008

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slapcin

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2008

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slapcin

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2008

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slapcin

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2008

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slapcin

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2005

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slapcin

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2004

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gecko1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2019 09:54 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adelinehii

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2017 10:24 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sullivanribbit

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2018 01:17 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slapcin

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2007

Τόπος

Reunion Island (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maheshmatthew

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2019 12:14 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sohkamyung

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2018 10:08 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnoldwijker

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2018 08:41 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylannt

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 11:02 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashleyh1

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019

Τόπος

Belleview, FL, USA (Google, OSM)