Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maracuya

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 10:16 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)

Παρατηρητής

detaillee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 03:08 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckm95

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 02:27 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theseanfraser

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 06:41 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raviner

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 08:44 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Investigating a hole in a piece of fallen bark made by a wood-boring beetle

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackhume

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 11:05 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)

Παρατηρητής

glennberry

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2020 10:38 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακή Σκουτιγκέρα (Scutigera coleoptrata)

Παρατηρητής

coolman006

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2020 01:44 ΠΜ UTC

Τόπος

Toronto (Google, OSM)

Περιγραφή

Not seen this color before. Was in a washing tub full of Lego

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidpickett

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2020 11:27 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

matthewgwells

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 01:20 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On Alium

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenoreatwood

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2020 12:32 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gergra

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 08:30 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachel425

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2020 02:11 ΜΜ EDT

Τόπος

Milton, ON, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sneak-e

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2020 03:20 ΜΜ EST

Περιγραφή

Found hanging on underside of log.

Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

christine123

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2017 02:12 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Found on a Solidago leaf.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devonted

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2005 11:42 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sneak-e

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2019 05:57 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scharf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2009

Τόπος

Simcoe, CA-ON, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

I'm not 100% sure of the ID because most of the fungus of this type that I see in this locality has more structural definition than M. nucleatum usually does.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhking

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2019 07:56 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Brampton, ON

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2019 03:22 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wanderoff

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2019 11:47 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sneak-e

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2019 11:29 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenstrickland

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2019 11:21 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oridgen10

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2019 07:27 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oridgen10

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2019 08:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milena51

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2019 02:43 ΜΜ EDT

Τόπος

Toronto, CA-ON, CA (Google, OSM)
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

thunderhead

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2019

Περιγραφή

3 photos. Interesting fuzziness

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathleenbaleja

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2019 10:48 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρύσωπας (Γένος Chrysoperla)

Παρατηρητής

jfarley25

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2019 05:09 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scharf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2019 03:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scharf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2019 10:21 ΠΜ EDT

Περιγραφή

I didn’t cut it open or see a stipe, so can’t confirm ID. Thanks for the ID suggestion, @mycowalt!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scharf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2019 10:44 ΠΜ EDT

Περιγραφή

The mushroom is probably in the genus Mycena.