Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hyrulphicsound

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023 03:38 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

horseshoekid

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 06:12 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βεράτρον (Veratrum viride)

Παρατηρητής

emily2103

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 12:19 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moistest0yster

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 09:53 ΠΜ MDT

Περιγραφή

The plant that smells like old lady

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2022 11:44 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthias22

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 03:30 ΜΜ MDT

Περιγραφή

In montane forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthias22

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 03:58 ΜΜ MDT

Περιγραφή

By creek in mossy, shaded coniferous forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthias22

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 01:50 ΜΜ MDT

Περιγραφή

In montane coniferous forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthias22

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 09:08 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Roadside talus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ian_gardiner

Ημερομηνία

Ιούνιος 1996

Τόπος

Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthias22

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 10:58 ΠΜ MDT

Περιγραφή

In montane forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthias22

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 02:07 ΜΜ MDT

Περιγραφή

On rocky, subalpine ridge. Elevation 2,050 m.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthias22

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Alberta, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Castle Wildland PP. Mossy seep on south-facing cliff.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthias22

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 12:12 ΜΜ MDT

Περιγραφή

In gorge

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthias22

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 12:53 ΜΜ MDT

Περιγραφή

On slope near creek. This species is parasitic on other plants, especially Saxifragaceae. The plant growing next to it is Heuchera cylindrica (see here: https://inaturalist.ca/observations/144212345), and is likely the host in this case.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthias22

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 11:06 ΠΜ MDT

Περιγραφή

On northeast-facing slope in gorge. This species is parasitic on other plants, especially Saxifragaceae. The plant growing next to it is Heuchera cylindrica and is likely the host in this case.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthias22

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 11:22 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildbreans

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 12:53 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζα Μαρμότα (Marmota caligata)

Παρατηρητής

rinnyl

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 01:24 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanessabrownlee

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 12:49 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bhavnoorpannu

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 08:10 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ksvir

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 10:03 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyson_ehlers

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 03:10 ΜΜ PDT

Περιγραφή

on Populus tremuloides log

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannapopp

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 09:39 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayden_hammer

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 02:00 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Found at Hillers Dam; southeast of Olds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινοβουτηχτάρι (Podiceps grisegena)

Παρατηρητής

emilita

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 06:31 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrabenberg

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Montana, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ccfisher

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2022 02:03 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κύκνος Τρομπέτα (Cygnus buccinator)

Παρατηρητής

ccfisher

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 01:01 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2019 02:56 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 11:53 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kstandley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

charlie_myles

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2020 01:31 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaahljuu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2021 01:32 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnkrampl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2021 11:37 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρος Λαγός (Lepus townsendii)

Παρατηρητής

srichmond

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 02:09 ΜΜ UTC