Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαρβάρα (Tadorna tadorna)

Παρατηρητής

vicfazio3

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 1998

Τόπος

Tønsberg, Norway (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλλιφορίδες (Οικογένεια Calliphoridae)

Παρατηρητής

babyviking90

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2020 02:17 ΜΜ CEST

Τόπος

Vestskogen (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maritns

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 08:53 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maritns

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 01:22 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maaneskinn

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 09:29 ΜΜ CEST

Τόπος

Larvik (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trudeandersen

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 11:04 ΠΜ CEST

Τόπος

Tønsberg (Google, OSM)