Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαλάσσια Ενυδρίδα (Enhydra lutris)

Παρατηρητής

sarahcoty

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This sea otter has a blue tag (502) on its right fin and a red tag (unable to read the numbers) on its left fin.

After emailing Monterey Bay Aquarium about this observation I learned that "the sea otter you saw was tagged as part of population research being led by UC Santa Cruz. This animal was tagged in Elkhorn Slough, so having a visual of her outside the estuary is a great data point for them."

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stepand

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2024 04:18 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

mikeambrose

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2024 03:00 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

anxietymademedoit

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2024 06:16 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmisra

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Περιγραφή

Green 26, Little Stinker

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

nmisra

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2024 11:33 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmisra

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Περιγραφή

Tag 569, Phoebe the Forager

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χηνοπρίστης (Mergus merganser)

Παρατηρητής

sarahcoty

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 08:18 ΠΜ PDT

Περιγραφή

With seven babies! And one photos shows one of the babies hopping on the parent's back!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahcoty

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 04:12 ΜΜ PDT

Περιγραφή

This Acorn Woodpecker was guarding a nest - zoom in and look closely to see (I count three!) baby birds!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

sarahcoty

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023 10:56 ΠΜ PDT

Περιγραφή

This is my 2,000th observation for iNaturalist: three osprey were circling and diving catching fish. These are the best of the photos I took...what an awesome and epic thing to see! (Also I feel bad for the people fishing in kayaks because they aren't nearly as good at this fishing business as the gorgeous osprey are...)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

sarahcoty

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 03:29 ΜΜ PDT

Περιγραφή

In this observation there are two juvenile and two adult bald eagles. (I was only able to photograph the adults individually though - one adult was in an adjacent tree and one adult was in the tree with the juveniles - and I wasn't quick enough to capture them both flying when they traded places.) I spent an hour on the Sawmill Cove trail observing these. The juveniles were so loudly begging for food. The adults were so loudly crying to each other. What an overwhelmingly awesome experience. I stood on the foundation remains of one of the Sawmill Cove structures to take these photographs. I have so many more, but I think the ones shared here are the best. (Well they're all the best to me...) BEST INATURALIST MOMENT FOR ME EVER!