Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόμπουφος (Ketupa zeylonensis)

Παρατηρητής

maya318

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 12:18 ΜΜ IST

Τόπος

Lodh (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ινδικός Παγκολίνος (Manis crassicaudata)

Παρατηρητής

janconl

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2014

Περιγραφή

A very spectacular sighting of a leopard was followed by a great surprise the leopard found a pangolin. The pangolin used it's hiding technique after a while the leopard was not interested anymore. The pangolin left in the bushes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shivanjay

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 10:15 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saksham_s1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 07:42 ΜΜ IST