Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 11:41 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alenilson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2024 10:07 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 05:42 ΜΜ PDT

Περιγραφή

A little story about this fly: https://dipterists.org/assets/PDF/flytimes071.pdf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurassicbro238

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 11:27 ΠΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwwalker

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 06:17 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpleroux

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 06:35 ΠΜ SAST

Τόπος

South Africa (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quinn1978

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 09:46 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικρό Κοράκι (Corvus mellori)

Παρατηρητής

axaxa

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 09:08 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Inimia nat

Παρατηρητής

glendawalter

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 04:50 ΜΜ AEST

Περιγραφή

About 25 mm long. Matthew, I have emailed you re these.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hathor6

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2023 02:28 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannah_pepper

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 09:27 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Mothing with TXMN. Thanks Sambiology!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evan_trees

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 03:13 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Feeding on crustacean (crab or crayfish). In corner of old concrete stock tank with no outlet — prey may have been caught and unable to climb out.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brirosa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 09:38 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancy1172

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 09:34 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ornithoptor

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 09:25 ΠΜ CDT

Τόπος

Plano, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnyjosef

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 11:19 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)

Παρατηρητής

outdoors

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2021 05:12 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebekahbartosh

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 07:19 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muckle

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νερόφιδο (Natrix natrix)

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2019 05:21 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Μουφλόν (Ovis canadensis)

Παρατηρητής

jwn

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 07:58 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 1968

Περιγραφή

Diamondback Watersnake
Palo Alto, Clay Co., Mississippi
June 1, 1968

I caught this fairly large Diamondback Watersnake on the night of June 1, 1968 at a farm pond in n.e. Mississippi on the property of a cousin. We took the photos the next day. These are old slides, but the pattern of the snake is visible enough for an ID.

two shots posted

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2015

Περιγραφή

This wasp is underwater searching for its host, Petrophila sp. caterpillars (also aquatic). I collected one of the wasps and sent it to Andrew Bennett at the Canadian National Collection of Insects. He identified it as Tanychela, and it would key to the species T. pilosa, but he thinks it could be a new species!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

winnhawk

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 01:32 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 02:06 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)

Παρατηρητής

hellomichael

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 06:04 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dinodowney

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2020 02:49 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dinodowney

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2020 02:51 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπονδυλωτό (Υποσυνομοταξία Vertebrata)

Παρατηρητής

dinodowney

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2020 02:54 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)

Παρατηρητής

dinodowney

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2020 02:57 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οδοντόγναθα (Τάξη Odonata)

Παρατηρητής

dinodowney

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2020 02:57 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

dinodowney

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2020 02:58 ΜΜ UTC
Arachnids

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)

Παρατηρητής

dinodowney

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2020 03:00 ΜΜ UTC
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

dinodowney

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2020 03:01 ΜΜ UTC
Amphibians

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμφίβια (Ομοταξία Amphibia)

Παρατηρητής

dinodowney

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2020 03:04 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βάτος (Γένος Rubus)

Παρατηρητής

dinodowney

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2020 03:05 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dinodowney

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2020 03:10 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josschaconi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2019

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acjci

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2023 08:00 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Επίμυς (Γένος Rattus)

Παρατηρητής

elytrid

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2020 11:00 ΠΜ CST

Περιγραφή

This observation is for the prey animals found in an owl pellet I dissected. The date and location is accurate for where/when the pellet was found. I've left it at Vertebrata for now as it certainly contains more than one prey animal this time. The observation for the owl pellet/owl is here: https://www.inaturalist.org/observations/65913848

This pellet was huge! (last image) I found it in what seems to be two main pieces that were next to each other in the gravel. This one took much longer than the first pellet to go through and sort. It was also more difficult when it came to fully removing fur from the bones, so there are a few chunks that I simply couldn't clean off properly.

I've done my best to group most of the bones by what I think are related bones. Since this one had somewhere close to 280 different bones/bone fragments I didn't label them like the first pellet. Of course, I could be and most likely am incorrect about most of what they are so please correct me if you know.

Any help anyone can provide is greatly appreciated!

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

andrew1258

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 04:00 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizrose

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2017

Περιγραφή

Tandy Hills

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Περιγραφή

A rather welcome milestone for 100,000 observations.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilydblack

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2022 06:33 ΜΜ CST

Περιγραφή

Not expecting this at the bird feeder.

Link to one of the better videos: https://my.arlo.com/hmsweb/users/library/share/link/25D9583E523F6D72_202212

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crseaquist

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 04:57 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Water sample (freshwater) was taken on 07/10/2022 using a 10 micron dip net to enrich for microorganisms.
Water Temp. 28°C
Length: >800µm
Although from a different sample than the observation: https://www.inaturalist.org/observations/125250373, I think this is the same species. Here I was able to conclude that this individual has three toes. The sample was taken at the same location.
All images are of the same individual (and her daughter).

  1. Overview showing dorsal antenna
  2. Rostrum showing eyes
  3. Bendable spurs
  4. Three toes
  5. Trophi showing dental formula 2/2. Arrow is ~28 µm
  6. Birth—I feel very privileged and in awe to have observed this
  7. Gif of birth
  8. Out of focus image of daughter’s and mother’s toes

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chelsea_carroll

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2022 08:08 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mako252

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 12:05 ΜΜ -06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eldirko

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Chuquisaca, BO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 09:47 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Delightfully fuzzy assassin legs.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coddiwompler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Περιγραφή

Enchoptera cf. nigricornis, or new species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γκρίζα Αλεπού (Urocyon cinereoargenteus)

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 08:39 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Home Sweet Home! I'm just back (Friday night) from a 5,800-mile road trip to the West Coast. I'll have much more to offer from that journey but I thought I'd get Salton Drive back "on record".
This female Gray Fox has become very comfortable finding napping locations on our porch and those of our neighbors.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 06:47 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Went up to Cobblestone Trail Park to look for a few more critters for the day! :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 01:20 ΠΜ CDT

Τόπος

Grapevine, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Night walk along bank of Grapevine Lake while waiting for insects to come to a couple sheets I had set up.

All of my blacklighting observations from my second night in Grapevine:
https://www.inaturalist.org/observations?d1=2022-07-20&d2=2022-07-21&nelat=32.9498178780538&nelng=-97.05853848413507&place_id=any&swlat=32.94857994678893&swlng=-97.06420867399255&user_id=joemdo&field:Light%20Source=395-400%20nm%20LED

Observed while visiting Grapevine for an education conference (SREB 2022). I was invited by the National Geographic education team to give a presentation on using iNaturalist in the classroom and had a great time presenting and also learning from the Nat Geo team.

I mostly stuck to the area near the Gaylord Texan hotel as there were plenty of woods to explore and blacklight at. I did also go on an iNat marathon on Friday the 22nd when I met sambiology and he took me to two really great spots: Cross Timbers Park and Tandy Hills.
I also went to LLELA shortly after to round off the day.

Here's a link to all of my Dallas/Fort Worth observations from this trip: https://www.inaturalist.org/observations?d1=2022-07-19&d2=2022-07-23&order_by=votes&place_id=any&user_id=joemdo

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικρό Περικοκλάδι (Convolvulus arvensis)

Παρατηρητής

notana

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 08:32 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

strawberrytart

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Platycryptus undatus juvenile. 5mm
Found inside on the floor in my kitchen. I later adopted this one as my pet after taking a few photos.

Image 1-4: how she looked when I found her
Image 5-6: after molting once
Image 7-11: after molting twice
Image 12+: after molting three times

She gained around 1mm with each molt.
She has now reached adulthood:
http://www.inaturalist.org/observations/125377359

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 10:36 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικρό Περικοκλάδι (Convolvulus arvensis)

Παρατηρητής

docl1962

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 08:06 ΠΜ CDT

Τόπος

Rowlett, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancymntlvo

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 09:35 ΠΜ CDT

Τόπος

Dallas, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oddfitz

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 03:36 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Great bird for the area or anywhere in Texas for that matter.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imlichentoday

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 12:30 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Freshwater aquatic insects in running creek. This insect was living in a tube with 5 prongs, connected by a web of mucus/silk which it used to catch particles in the water. I watch it actively eat the webbing and create new webbing. There were about 5 active ones on a rock, they were about 1cm tall.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastianploner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2022 09:13 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfau_tarleton

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2022 03:54 ΜΜ CDT

Περιγραφή

I was very fortunate to notice these two under the sheets. After several photographs, they came out, separated, then came back together and faced off. This observation is for the male. The female is here: https://www.inaturalist.org/observations/112221782

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorimalloy

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 05:30 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cholmesphoto

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 03:57 ΜΜ EDT

Περιγραφή

A Cockroach Wasp (Ampulex ferruginea) stings and subdues a Wood Cockroach (Parcoblatta sp.)

The observation for the Cockroach is here:

https://www.inaturalist.org/observations/110241278

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlywalks

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 11:16 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Third photo is ventral view showing thoracic spiracles. Grasshopper is missing one hind leg

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2018 10:05 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Βρομούσα (Nezara viridula)

Παρατηρητής

robert_briggs

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2019 08:42 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

2nd photo taken 24 hours after the first photo, eggs hatched this morning. Video https://youtu.be/DuV8TObcXMo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bduffee

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2022 02:22 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaudettelaura

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuelnevarez

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2012 04:51 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlietx

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 09:36 ΠΜ CST

Περιγραφή

My today-favorite wasp!! Reduced wings, cool coloration and hair pattern on the metasoma, and a pretty distinct gall to go with it!

2 emerged. Found 1 dead and 1 living on 1/13/22. Photographed 1/16/22 and preserved in vial 117.

Emergence hole is low on the gall, close to the attachment point.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schizoform

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2020 02:30 ΜΜ EDT

Περιγραφή

i am pretty sure this was a lichen/fungi, but lordy it looked like a baby turtle.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rober025

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021

Τόπος

Remerschen (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rober025

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021

Τόπος

Remerschen (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rober025

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021

Τόπος

Mondorf-les-Bains (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης (Troglodytes troglodytes)

Παρατηρητής

qiuhan109

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 10:00 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisbirlenbach

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 07:29 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imlichentoday

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2021 07:00 ΜΜ PST

Περιγραφή

Low tide. Shot from above and below water.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sindic

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2008

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annikaml

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2021 11:10 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skrentnyjeff

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2021 12:40 ΜΜ CST

Περιγραφή

Rescued this Redhead today. It had a fishhook in its bill / face, and the fishing line it was attached to was frozen into the ice and the bird was trapped. Captured the bird, broke the fishing line, and then, with a friend, cut the fishhook in half and removed it from the duck's bill / face. It seemed vigorous and healthy. When we released it, it flew away strong and fast. Good deed done.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickperf33

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 03:40 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Extremely odd behavior from a Watersnake and Ribbonsnake... has anyone else observed something similar to this before? Both healthy adults with no visible injuries and both escaped rather quickly under their own power without coaxing.

I originally walked up on this pair around noon but the ribbon snake took off before I could get a picture of the odd behavior so I immediately left and came back about three hours later to find them both in the exact same position. So it’s fair to assume it’s a reoccurring arrangement between the two of them. The minimal research I have done has turned up nothing but I would love to hear from someone more knowledgeable about this sort of thing!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 10:20 ΠΜ PDT

Περιγραφή

habitat self-evident

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamragan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2021 12:08 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mo0nsgreenthumb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 02:30 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Feasting on a spotted lantern fly

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emikok

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2021 09:00 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 09:01 ΠΜ ADT

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Leucistic? The pigment in the ocular orbitals is making me hesitate on saying albino

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)

Παρατηρητής

cfabian

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgbb2004

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

A life species for me! This little squirrel was digging seeds out of the snow under the bird feeder. I've thought we might have flying squirrels here because sometimes late at night, we hear the typical sounds of red or gray squirrels racing along the outside of our log cabin walls, but likely not either of those diurnal species.

Photos taken through window glass and screen (left on to prevent window hits).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thilinahettiarachchi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2021 04:19 ΜΜ IST

Τόπος

Kandy, Sri Lanka (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκυλόψαρο (Carcharhinus brevipinna)

Παρατηρητής

veld_mens

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frya

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 06:47 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nortonsantos

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

São Paulo, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninangel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2021 05:30 ΜΜ -03

Περιγραφή

Encontrado en Cerro grande, La Serena

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bahleman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2021 06:17 ΜΜ CET

Τόπος

Tanguiéta, Bénin (Google, OSM)