Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iancruickshank

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2024 04:24 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loriellen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2024 11:59 ΠΜ PST

Περιγραφή

I don't know if there's anything else that would have suckers this big?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samanthapedersen

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 09:00 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπαρτράμια (Bartramia longicauda)

Παρατηρητής

samanthapedersen

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023 03:30 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samanthapedersen

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 10:55 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iancruickshank

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 04:41 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φεγγαρόψαρο (Mola mola)

Παρατηρητής

meganb

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 09:50 ΠΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samanthapedersen

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 10:02 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samanthapedersen

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 03:31 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samanthapedersen

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 07:06 ΜΜ PDT

Περιγραφή

babyyyyyy

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samanthapedersen

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 10:30 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iancruickshank

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2020 11:00 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samanthapedersen

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 11:40 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samanthapedersen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2020 10:58 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iancruickshank

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2020 10:15 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samanthapedersen

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 05:05 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iancruickshank

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2020 01:25 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειρονομίδες (Οικογένεια Chironomidae)

Παρατηρητής

iancruickshank

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2020 09:10 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Red worms erupting from wet mud, in aggregations of hundreds of ~1-2 cm tall, vertical, tubular cases, formed from mud, in bare mud in a Sphagnum-dominated bog.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samanthapedersen

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2019 10:15 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samanthapedersen

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2019 10:14 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samanthapedersen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2019 02:44 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samanthapedersen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2019 11:56 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samanthapedersen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2019 11:23 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samanthapedersen

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2020 11:48 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samanthapedersen

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 02:17 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samanthapedersen

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 12:04 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samanthapedersen

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020 05:09 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samanthapedersen

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 12:28 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samanthapedersen

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2020 02:50 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samanthapedersen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2019 03:47 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samanthapedersen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2019 10:43 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samanthapedersen

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2019 04:12 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samanthapedersen

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2019 11:16 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samanthapedersen

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 01:54 ΜΜ PDT